Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen förr och nu åk 4 - VT 2020

Skapad 2020-01-21 14:34 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 4 Religionskunskap
Hur gick det till när vi i Sverige blev kristna? Vem grundade kristendomen som religion? Vilka likheter och skillnader finns det mellan asatron, samisk religion och kristendom? Vilka kristna högtider finns det och hur firas de? Var i världen bor kristna och hur många är de? Vad heter deras heliga plats och heliga skrift? Vad tror man på? Vilka symboler finns det? Finns det någon profet? Hur lyder skapelseberättelsen? Vilka olika grupper finns det? Vilka levnadsregler har man? Har de kristna traditionerna ändrats? Firar man och lever kristna på samma sätt nu som man gjorde förr? Detta är några frågor som vi kommer att prata om i det här arbetsområdet.

Innehåll

Tidsperiod

December, januari och februari 2020

 

Undervisning - så här gör vi

Vi tittar på filmen Kristendomen (7 min) från Educlips på sli.se och utgår från faktan i filmen för att lära oss om kristendomens centrala tankegångar.

Vi tittar även på andra filmer om Kristendomen och besöker Förslövs kyrka och får en rundvandring där samt får berättat för oss om kristendomen av prästen.

Vi arbetar med sammanfattningsschema för att jämföra de religioner vi hittills arbetat med (asatron, samisk religion och kristendom). Vi diskuterar begreppen religion och livsåskådning för att förstå skillnaden mellan begreppen samt vad begreppen innebär och betyder.

Vi läser och lyssnar på olika berättelser från bibeln som vi sedan tränar på att återberätta samt dramatisera och om vi hinner göra film om.

Vi tränar in och genomför ett Luciatåg där vi bland annat sjunger några psalmer och andra sånger som förknippas med advent och julen som kristen högtid.

 

Redovisning - så här visar du vad du kan

Du medverkar i ett grupparbete där ni tränar en en dramatisering av en biblisk berättelse som bi visar upp för klassen.

Du skriver en kort faktatext med rubriken Kristna traditioner förr och nu. Texten ska innehålla fakta om minst en kristen högtid där du berättar kort utifrån följande rubriker: Hur firar man idag? När firar man? Varför firar man? Hur firade man förr? Jämför kristendomens betydelse förr och nu. Källor samt Källkritik.

Du visar att du kan berätta om några heliga platser, ritualer och levnadsregler inom kristendomen och kan jämföra med asatron och samisk religion genom att ge exempel på likheter och skillnader mellan de olika religionerna.

 

 

Begrepp

helgon, Lucia, jul, Jesus, kristendom, advent, religionsfrihet, reformation, dop, nattvard, sakrament, präst, bibel, katolik, protestant, församling, bekräftelse, konfirmation, fastan, påsk, psalm, predikan, bön, altare, krucifix, katekes, missionär, vigsel, statskyrka, kyrkoår

 

Övergripande begrepp

religion, livsåskådning, tro, tradition, högtid, ritual, symbol, ceremoni, rit, identitet, levnadsregler, helig

Uppgifter

 • Kristendomen förr och nu - del 1

 • Kristendomen förr och nu - del 1

 • Kristendomens grundläggande drag

 • Kristendomens grundläggande drag

 • Kristendomen förr och nu - bedömningsuppgift

 • Kristendomen förr och nu - del 2

 • Kristendomen förr och nu - bedömningsuppgift

 • Kristendomen förr och nu - del 2

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6

Matriser

Re
Kristendomen förr och nu - åk 4 VT 2020

Rubrik 1

Träna mer
Grundläggande kvalitet
Högre kvalitet
Utmärkt kvalitet
Ny nivå
Världsreligionerna
Grundläggande drag inom kristendomen
Du behöver vuxenstöd för att kunna berätta om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till kristendomen.
Du visar att du har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör kristendomen till och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader. mellan olika religioner (asatron, samisk religion och kristendomen).
Du visar att du har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör kristendomen till och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader. mellan olika religioner (asatron, samisk religion och kristendomen).
Du visar att du har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hörkristendomen till och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader. mellan olika religioner (asatron, samisk religion och kristendomen).
Världsreligionerna
Likheter och skillnader
Du behöver vuxenstöd för att kunna berätta om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du visar att du kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du visar att du kan föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du visar att du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Samband mellan uttryck & tankegångar
Samband mellan olika slags ritualer och levnadsregler
Du behöver vuxenstöd för att kunna visa på samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Du kan berätta om enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Kristendom och dess betydelse
Berätta om en kristen tradition eller högtid
Du behöver vuxenstöd för att kunna berätta om hur man firar en kristen högtid eller tradition såväl förr som nu.
Du kan redogöra för (berätta om) hur man firar en kristen högtid eller tradition såväl förr som nu.
Kristendom och dess betydelse
Jämför kristendomens betydelse i samhället förr och nu
Du behöver vuxenstöd för att kunna jämföra kristendomens betydelse i samhället förr och nu.
Du kan göra minst en enkel jämförelser genom att ge exempel på vad kristendomen betydde för människor förr jämfört med vad den betyder för människor idag.
Du kan göra flera jämförelser genom att ge exempel på vad kristendomen betydde för människor förr jämfört med vad den betyder för människor idag. I jämförelsen ger du tydliga förklaringar.
Du kan göra välutvecklade jämförelser genom att ge exempel på vad kristendomen betydde för människor förr jämfört med vad den betyder för människor idag. I jämförelsen resonerar du i flera led.
Information och källor
Söka fakta och förklara huruvida källorna är användbara och tillförlitliga
Du behöver vuxenstöd för att söka information om kristna traditioner och kristendomens betydelse i samhället förr och nu. Du behöver vuxenstöd för att kunna resonera om varför källorna är tillförlitliga eller ej.
Du kan för det mesta söka information om kristna traditioner och kristendomens betydelse i samhället förr och nu. Du kan resonera enkelt om varför källorna är tillförlitliga eller ej.
Du kan på egen hand söka information om kristna traditioner och kristendomens betydelse i samhället förr och nu. Du kan resonera om varför källorna är tillförlitliga eller ej.
Du kan på egen hand effektivt söka information om kristna traditioner och kristendomens betydelse i samhället förr och nu. Du kan resonera tydligt om varför källorna är tillförlitliga eller ej.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: