👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur Sverige styrs, lag och rätt och medier

Skapad 2020-01-21 14:37 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola F Samhällskunskap
Vi ska arbeta med hur Sverige styrs, vara en del av samhället och vad det innebär och mediernas betydelse. Kunskapsredovisningar sker både skriftligt enskilt och i grupparbeten.

Innehåll

Beslutsfattande och politiska idéer 

Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats. 

Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar. 

Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut. 

 

Individer och gemenskaper 

Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning. 

Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.

Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället. 

 

Information och kommunikation 

Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer. 

Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar. 

Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering. 

Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter. 

 

Områden

Så styrs Sverige

Att vara en del av samhället

Medier och information

Tid: ca 4 veckor


Området innehåller en introduktion till samhällskunskap och utgörs av mindre/lättare delar av det som eleverna kommer att stöta på senare under högstadiet. Eleverna arbetar med att reda ut vart olika beslut tas och hur de går att påverka (stat, region, kommun) samt olika delar av samhället (myndigheter, domstolar). Vi använder ne.se Sverige och du, Sveriges statsskick


Området avslutas med att eleverna får skapa ett eget politiskt parti. De  döper partiet, väljer ett antal kärnfrågor samt utser partiledare. 

Vi avslutar med en presentation.

Tid: 2 veckor


Eleverna arbetar med identitetsbegreppet kopplat till kultur, sexualitet och politik. De arbetar med att undersöka olika uttryck samt hur begreppet normer kan spela in i detta. Vi tar även upp kapitlet lag & rätt från ne.se.

Avslutas med ett test.


Eleverna samtalar kring påhittade personer med olika egenskaper och sedan problematisera dessa utifrån t. ex. normer. Detta område går ihop med nästa område då en stor del av identitetsskapandet etc. äger rum på nätet.

Tid: 2-3 veckor


Området tar upp medier och information samt den makt som är kopplat till detta. Källkritik är stommen i hela detta område då vi bland annat tar upp påverkan, vinkling och risker/möjligheter kopplat till information. Eleverna arbetar med instuderingsfrågor och övningar (hur fungerar reklam/annonsering på sociala medier). 

Alternativt får de skapa en annons/reklam och redogöra för hur budskapet kan nå en viss målgrupp.Uppgifter

  • Sveriges statsskick