👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 7 - Abrahamitiska religioner

Skapad 2020-01-21 14:57 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
De Abrahamitiska religionerna: Judendom, kristendom och islam.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
De Abrahamitiska religionerna: Judendom, kristendom och islam.

Innehåll

Arbetsområde:

Arbetsområdet tar upp de Abrahamitiska religionerna. Syskonreligionerna som har så mycket gemensamt men även  skiljer sig ganska mycket åt.  Vi kommer att titta närmare på var och en av religionerna samt göra en analys av hur de skiljer och förenar sig.

Konkreta mål:

Eleven skall få en fördjupa kunskap om var och en av religionerna. Både avseende religionshistoria, viktiga platser och händelser samt hur bön etc går till. Framförallt kommer en tyngdpunkt i undervisningen handla om att leva som troende i de olika religionerna. 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att: 

Utifrån lektionsmaterial, genomgångar mm ta till dig kunskapen samt jämföra och se likheter och skillnader mellan de olika religionerna.

Undervisning:

Undervisningen kommer att vara centrerad till den ursprungliga presentationen som vi kommer att fylla med begrepp, innehåll, filmer mm. Missar du en lektion tittar du i första hand i presentationen. Kanske även ett studiebesök. Efter varje avslutat religion kommer vi ha ett mindre test/prov. Området avslutas med en jämförelseuppgift. 

 

 

Uppgifter

 • Prov Islam

 • Prov Islam

 • Islam

 • Islam

 • Prov Kristendom

 • Prov Kristendom

 • Prov Judendom

 • Prov Judendom

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9