👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordisk och grekisk mytologi

Skapad 2020-01-21 14:59 i St Mellby skola Alingsås
Nordisk och antik mytologi
Grundskola 2 – 3 Svenska SO (år 1-3)
I detta arbetsområde ska få bekanta dig med nordisk mytologi och lära dig att förstå vad vi i Norden trodde på innan vi blev kristna. Du ska även få studera antik mytologi och se likheter och skillnader mellan nordisk och antik mytologi.

Innehåll

Arbetsområde:

Du kommer genom högläsning och genom att titta på filmer få ta del av den nordiska  och den grekiska mytologin i helklass. Vi kommer att diskutera innehållet och jämföra samma berättelse hämtad från olika källor. 
Ni kommer att få skriva en mindre faktatext om en asagud samt redovisa detta för dina klasskompisar.
Arbetet kring detta avslutas med en redovisning.

 

Konkreta mål:

Du skall efter avslutat område utvecklat din förmåga att:

-att fundera kring olika skapelseberättelser

-  få ett perspektiv på hur olika berättelser från förr kan påverka oss på olika sätt.

- kritiskt granska och jämföra olika typer av historiska berättelser

- jämföra den nordiska och antika mytologin samt känner till några av de olika gudarna. 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 •  föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i någon av berättelserna ur den nordiska mytologin. 
 • Din förmåga att delta aktivt under lektionerna 

Undervisning:

Vi kommer att

lyssna till den nordiska och antika mytologins berättelselära oss några Asagudar och några gudar från antiken

- titta på film för barn om nordisk och antik mytologi

- skriva korta faktatexter om de olika gudarna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3