👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi och jorden- en tidsresa från Big Bang till stenåldern

Skapad 2020-01-21 15:06 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
Vi och jorden- en tidsresa från Big Bang till stenåldern
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Vi och jorden- en tidsresa från Big Bang till stenåldern

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT...

Vi börjar vårt arbete med Big Bang för att arbeta vidare med universum, solen, planeter och jordens uppkomst. Vidare kommer vi att prata om de första människorna, istiden och fördjupa oss närmare i stenåldern.

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

Vi kommer att se filmer, rita, diskutera, läsa, göra studiebesök, dokumentera osv.

Begrepp som vi kommer att arbeta med:
The Big Bang – Den stora smällen
Stjärnor, stjärnbilder – solar
Planeter
Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra.
Månens faser
Livets uppkomst
Istiden
Stenåldern - Hur människorna levde då och kopplingen till nutid.  

DETTA SKA BEDÖMAS

Vi kommer att bedöma din förståelse för jordens och människans utveckling.
Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3