Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk F-1

Skapad 2020-01-21 15:38 i Elmsta skola Norrtälje
Grundskola F – 1 Idrott och hälsa
Under de första skolåren ska eleverna ges möjlighet att uppleva rörelseglädje och utveckla sin rörelseförmåga under lekfulla former. Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

Innehåll

Elevdel

Konkreta mål

Du ska utveckla din förmåga att:

 • visa hänsyn och samarbeta med de andra i gruppen vid olika lekar och aktiviteter
 • våga prova nya övningar, t ex redskapsbanor
 • aktivt delta i lekar och enkla bollspel och följa dess regler
 • aktivt delta i några friidrottsgrenar
 • veta hur man vistas i idrottshallen på ett säkert sätt
 • röra dig i takt till musik och rytm i dans och lekar
 • anpassa dina rörelser till olika miljöer, både inomhus och ute i naturen
 • orientera dig i närmiljön med hjälp av enkla kartor
 • använda dig av avslappning för att återhämta dig
 • delta i samtal om upplevelsen av lektionen, hälsa och friluftsliv
 • känna till säkerhet utomhus vid olika årstider

Undervisning

Du kommer att få delta i:

 • lekar och idrotter och dess regler
 • övningar som tränar din motoriska förmåga t ex redskapsbanor
 • inne- och uteaktiviteter under olika årstider.
 • lära dig hur man vistas i idrottshallen på ett säkert sätt, så man inte skadar sig
 • olika danser
 • undervisning om allemansrätten
 • friluftsliv
 • orientering på skolgården, mycket enkel med hjälp av bilder.
 • Avslappningsövningar
 • säkerhet vid olika årstider,  isvett, badvett  och båtvett
 • samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur och utevistelser

Simundervisning sker i Hallstaviks badhus i åk 2

Bedömning (från åk 1)

Jag kommer att bedöma din förmåga att aktivt utifrån bästa förmåga delta i

 • lekar, friluftsliv och idrotter ute och inne. 
 • laglekar och spel samt titta på din samarbetsförmåga
 • motoriska grundformer som t.ex. springa,hoppa,krypa, klättra
 • Rörelse till takt, rytm och musik

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: