👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande text

Skapad 2020-01-21 15:53 i Berghultskolan Lerum
Grundskola 4 Svenska
Vi läser och skriver faktatexter gemensamt, i par och enskilt.

Innehåll

Planering

 

Du kommer under arbetet få lära dig:

 • Läsa och analysera faktatexter i mindre grupp.
 • Skriva en faktatext tillsammans med någon annan.
 • Planera och skriva en faktatext på egen hand med hjälp av tankekarta och checklista.
 • Muntlig presentation

Undervisning

Vi kommer att:

 • Läsa faktatexter och diskutera hur de är uppbyggda. 
 • Analysera och tolka innehåll i faktatexter.
 • Skriva en faktatext om “Spökhuset i Borgvattnet” tillsammans med en klasskompis.
 • Skriva en faktatext på egen hand om en plats du själv väljer.
 • Träna på att redovisa muntligt

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Läsa och diskutera faktatexter i en mindre grupp.
 • Skriva en faktatext tillsammans med en klasskompis.
 • Planera en faktatext med hjälp av en tankekarta
 • Skriva en faktatext på egen hand. 
 • Följa instruktioner om hur man skriver en faktatext (använda checklista)
 • Redovisa din faktatext

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Beskrivande text

Level 1
Level 2
Level 3
Läsa och diskutera
Du deltar i gruppövningar där ni tillsammans läser och diskuterar en faktatext.
Du deltar aktivt i gruppövningar där ni tillsammans läser och diskuterar en faktatext.
Du deltar aktivt i gruppövningar där ni tillsammans läser och diskuterar en faktatext. Du leder gruppens diskussioner framåt.
Skriva faktatext i par
Du är med och skriver en enkel faktatext. Ni har med huvudrubrik och minst en underrubrik.
Du är med och skriver en faktatext som är enkel, tydlig och lätt att förstå. Ni har med huvudrubrik och några underrubriker.
Du är med och skriver en faktatext som är tydlig och välutvecklad. Ni har med huvudrubrik och flera underrubriker.
Planera faktatext
Du gör en enkel tankekarta och får med några delar från checklistan.
Du gör en tydlig tankekarta och får med flera delar från checklistan.
Du gör en välutvecklad tankekarta och får med så gott som alla delar från checklistan.
Skriva en egen faktatext
Du skriver en enkel faktatext som är lätt att förstå. Du har med huvudrubrik, underrubrik och en bild. Du har angett minst en källa.
Du skriver en faktatext som är lätt att förstå. Du har med huvudrubrik, några underrubriker och en bild. Du har angett några källor.
Du skriver en välformulerad faktatext. Du har med huvudrubrik, flera underrubriker och en bild. Du har angett flera källor.
Muntlig redovisning
Du läser upp din faktatext.
Du läser upp din faktatext och har ögonkontakt med publiken.
Du läser, med säkerhet, upp din faktatext och har ögonkontakt med publiken.