👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

What´s up? Årskurs 5

Skapad 2020-01-21 16:05 i Spängerskolan Kristianstad
En planering i engelska för år 5 med utgångspunkt i läromedlet What´s up
Grundskola 5 Engelska
På engelskan arbetar vi med boken "Whats up?" Det finns en textbook och tillhörande workbook. I år 5 fortsätter vi att följa familjen Clarks öden och äventyr. Engelska som världsspråk blir tydligt när Mr Clark hamnar i Indien och till exempel när Fraser och Olivia får nya semesterkompisar från Nya Zeeland eller när Colin, en kompis med Fraser, chattar med Janet från USA. Vi får möta olika varianter av det engelska språket. Förutom arbetet i läromedlet börjar vi alltid lektionen med en uppvärmning där eleverna byter språk till engelska. På måndagar tittar vi på en serie varannan vecka, som heter "Blue water high". Varannan måndag presenterar jag ett ämne, "Peak of the week", som kan vara en plats, person eller händelse från ett engelsktalande land. Vi tränar på: bingel, elevspel - engelska och texterna finns att lyssna på ovningsmastaren.se-what´s up 5.

Innehåll

Målet med undervisningen är att ...

Eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan att använda språkliga strategier för att förstå och att göra sig förstådda när de …

✱ får hjälp av läraren att använda olika strategier före och under läsning/lyssning

✱ arbetar med muntliga övningar till exempel presentationer, diskussioner, intervjuer

✱ producerar egen text.

Eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används när de …

✱ möter faktatexter som behandlar samhälleliga och kulturella företeelser i olika engelskspråkiga länder (t.ex. Peak of the week)

✱ möter dialoger där handlingen utspelar sig i olika delar av världen

✱ kommenterar och jämför det de läser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang när de …

✱ arbetar med tal- och skrivövningar – i olika situationer, för olika mottagare och av olika skäl/anledningar.

Eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift när de …

✱ arbetar med olika typer av tal- och konversationsövningar

✱ skriver egen text, till exempel svarar på frågor, konstruerar dialoger och intervjuer samt skriver egna texter.

Eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter när de …

✱ lyssnar på texter och hörövningar och sedan svarar på frågor om och reflekterar kring innehållet

✱ läser olika slags texter och bearbetar dessa på olika sätt.

Matriser

En
Engelska år 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Hörförståelse
  • En
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska som talas lugnt om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkel engelska som talas lugnt om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs.
Du kan förstå innehållet i enkel engelska som talas lugnt om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs.
Läsförståelse
  • En
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i texterna.
Du kan förstå innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i texterna.
Tala
  • En
  • En
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra. Du anpassar dig på något sätt till de som lyssnar, till budskapet och situationen.
Skriva
  • En
  • En
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika texter.