👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska v.2-v.9 7a

Skapad 2020-01-21 16:20 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska
Fram till sportlovet ska vi bland annat fortsätta läsa "En ö i havet", en ny valfri bok samt skriva en berättande text. Planeringen nedan är preliminär. Du får mer information om de olika uppgifterna i Teams. Du behöver läsa i den gemensamma boken hemma för att hinna med.

Innehåll

 Preliminär terminsplanering vt 2020 svenska 7a

v

 

Lektionsinnehåll

Bedömning

3

ti

Intro – terminsplanering, lek, brainbreak..

 

 

on

Gestalta och beskriva

 

 

fr

BOKTRÄFF – läst t o m kapitel 31 i ”En ö i havet”

Läsa - tolka

4

ti

ELEVENS VAL

 

 

on

Gestalta och beskriva/skriva inför utv.samtal

 

 

fr

BOKTRÄFF – boken “En ö i havet” ska vara utläst.

Intro ny bok.

Läsa - tolka

5

ti

Planera din kärleksberättelse

 

 

on

Planera din kärleksberättelse

 

 

fr

BOKTRÄFF 1

Läsa - tolka

6

ti

Skriva 1

 

 

on

Skriva 2

 

 

fr

BOKTRÄFF 2

Läsa - tolka

7

ti

 Respons

 

 

on

 Respons forts

 

 

fr

BOKTRÄFF 3,  Bearbeta efter respons

 

8

ti

Bearbeta efter respons

Ge respons

 

on

Bearbeta efter respons - inlämning om möjligt

Skriva texter och gestalta

 

fr

BOKTRÄFF 4

Läsa - tolka

9

ti

Sportlov

 

 

on

Sportlov

 

 

fr

Sportlov

 


 

Uppgifter

 • Lästest

 • Skrivuppgift

 • Bokredovisning

 • Respons

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Skrivuppgift

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Textkvalitet aspekt 1
Du kan skriva olika slags texter med i huvudsak fungerande anpassning till texttyp.
Du kan skriva olika slags texter med relativt väl fungerande anpassning till texttyp.
Du kan skriva olika slags texter med väl fungerande anpassning till texttyp.
Textkvalitet aspekt 2
Texten har viss språklig variation och enkel textbindning
Texten har relativt god språklig variation och utvecklad textbindning
Texten har god språklig variation och välutvecklad textbindning
Textkvalitet aspekt 3
Texten har i huvudsak fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
Texten har relativt väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
Texten har väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
Skriva - berättande
Texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Texten innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
Texten innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.

Sv SvA
Bokredovisning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsupplevelse tolka och resonera
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i boken.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt välunderbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i boken.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och välunderbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i boken.

Sv SvA
Respons

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Ge respons
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad på ett fungerande sätt.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad på ett väl fungerande sätt.
Aspekt 2
Använda respons
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt