👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljö och Hållbar utveckling

Skapad 2020-01-21 16:22 i Kvisthamraskolan Norrtälje
Vi pratar om och sorterar olika material.
Grundskola 2 NO (år 1-3) SO (år 1-3)
Vi kommer främst diskutera: VARIFRÅN KOMMER KRANVATTNET? VART TAR DET SMUTSIGA VATTNET VÄGEN? VARIFRÅN KOMMER ALLA SOPOR OCH VAD HÄNDER MED DEM SEDAN? Men även tänka och diskutera kring: Vilka material är vanligast i våra hem och hur återvinner vi dem? Hur kan vi tänka klimatsmart? Vad tar våra sopor vägen och vad händer med naturen om vi inte tar hand om den? Detta är något vi ska ta reda på i detta arbetsområde om miljö och hållbar utveckling.

Innehåll

Målet för undervisningen

Eleverna ska få kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor. Vi lär oss om att ta hand om vår miljö.

Vårt arbetssätt

Vi ser filmer, läser faktatexter och diskuterar om plast, papper, metall och glas.
Vi samtalar kring hur vår sophantering påverkar miljön.

Vi sorterar olika material och diskuterar kring hur lång tid det tar för materialen att brytas ner.

Vi gör planscher i grupper och avslutar arbetsområdet med en Kahoot.

Kahoot är ett frågespel där man kan skapa frågor utifrån ämnet man arbetar med. Frågorna kommer handla om det vi lärt oss om vår miljö och om sopsortering.

Bedömning

Du visar att du når målen genom att:

Godtagbara kunskaper

 • Du visar att du kan sortera sopor och vet varför vi sorterar.
 • Du berättar vad olika material är gjorda av (glas, konservburkar, vanliga hushålls förpackningar).
 • Du berättar hur olika saker är tillverkade.
 • Du kan även berätta om olika materials egenskaper. 

Mer än godtagbara kunskaper

 • Du kan förklara varför vi ska sopsortera med hjälp av flera olika förslag på hur det påverkar vår miljö.
 • Du kan ge enkla förslag på vad som händer med jordens resurser om vi använder för mycket av dem på kort tid.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3

Matriser

NO SO
Miljö och Hållbar utveckling

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
SO/NO
Du visar att du kan sortera sopor och vet varför vi sorterar.
Du kan förklara varför vi ska sopsortera med hjälp av flera olika förslag på hur det påverkar vår miljö.
NO
Du berättar vad olika saker är gjorda av (glas, konservburkar, vanliga hushålls förpackningar).
Du kan ge enkla förslag på vad som händer med jordens resurser om vi använder för mycket av dem på kort tid.
SO/NO
Du berättar hur olika saker är tillverkade. Du kan även berätta om olika materials egenskaper.