Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik på Grön

Skapad 2020-01-21 19:21 i Västra Förskolan Paletten Rättvik
Förskola
Matematik i förskolan. Vi vill ge varje barn möjlighet att utveckla sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, sin förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta, sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Innehåll

Nuläge

Vi jobbar tematiskt med Sopsamlarmonstret Pappis som gillar matematik. Vi arbetar dagligen med matematik i vår verksamhet.

Mål ur Lpfö 18

Vi vill att barnen ska bekanta sig med matematiska begrepp både i förskolans vardagliga undervisning samt under planerade aktiviteter utifrån Förskolans läroplan Lpfö 18.

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin 

• förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

• förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

• förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp".

 

Genomförande

  • På Grön arbetar vi med matematiska begrepp i vår dagliga utbildning. Vi benämner, sätter ord på och belyser matematik i förskolans pedagogiska miljö. Antal, längd, vikt, kroppsuppfattning, att räkna, förstå siffror och symboler, att se mönster och samband.
  • Vi jobbar mycket med kopplingen mellan matematik och praktik. Att arbeta med händer och kropp för att uppleva matematik, t ex att pärla pärlplattor med mönster, att rita och räkna, att dela frukt och mat. 
   Rim och ramsor och matematik i lekfulla former fyller vår samling. 
  • Genom skapande verksamhet lär sig barnen att blanda färger och använda sig av uppskattning och experimenterande, hur mycket mer, hur mycket mindre behöver jag... 
  • Bygg och konstruktion i stora rummet erbjuder möjligheter till att upptäcka samband, hållbarhet och att prova olika material för byggande. 
  • Ljusbordet används för att upptäcka och utforska geometriska former, färger och samband. 
  • På utflykter har vi matematiska uppdrag och vi uppmärksammar mönster, former och antal i naturen. 
  • Digitala verktyg används medvetet för att främja matematiskt lärande. 

  

 Vårt Sopsamlarmonster Pappis stora intresse är matematik och finns med oss för att jobba med olika aktiviteter kopplat till matematik!

 

 

Utvärdering & Reflektion

Vi utvärderar och reflekterar kontinuerligt efter avslutade aktiviteter tillsammans i arbetslaget

 

Dokumentation

Vi dokumenterar barnens lärande och utveckling med hjälp av ipad och anteckningar. Lärloggar i Unikum. 

Ansvar

Alla i arbetslaget

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: