👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Tala åk 3

Skapad 2020-01-21 21:20 i Sandbäcksskolan Sjöbo
Grundskola 3 Svenska
I svenska lär vi oss att läsa och skriva, men också att tala, lyssna och samtala. Vi lär oss hur vi använder språket, hur vi söker information och vi lär oss om källkritik.

Innehåll

Arbetsområdets syfte och mål

Vi tränar förmågan att:

 • formulera oss och kommunicera i tal 
 • att aktivt lyssna och återberätta 
 • berätta om vardagsnära situationer 
 • ge och ta muntliga instruktioner
 • tala/presentera utifrån text och bild

Efter detta område ska du kunna:

 • föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter
 • samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter
 •  berätta om vardagliga händelser och beskriva dem så att innehållet tydligt framgår
 • ge och ta enkla muntliga instruktioner

Undervisning

Vi kommer att arbeta med:

 • diskussioner 
 • boksamtal
 • elevpresentationer
 • instruktioner

Arbetssätt

 

Bedömning

För att bedöma dina kunskaper använder vi oss av Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling, årskurs 1-3.

vi kommer även kontinuerligt att bedöma dina kunskaper genom att du:

 • deltar i diskussioner
 • visar förmåga att ge och ta muntliga instruktioner
 • visar förståelse vid högläsning genom att svara på frågor om handlingen
 • berättar förståeligt om vardagliga händelser

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3

Matriser

Sv
Svenska - Tala åk 3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Eleven samtalar om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
Jag deltar med stöd i samtal där jag vågar berätta vad jag tycker, tänker eller tror.
Jag deltar i samtal där jag vågar berätta vad jag tycker, tänker eller tror.
Jag deltar aktivt och regelbundet i samtal där jag vågar berätta vad jag tycker, tänker eller tror. Jag visar förståelse genom att ställa frågor och framföra egna åsikter.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
Jag berättar med stöd om vardagliga händelser så andra förstår vad jag menar.
Jag berättar om vardagliga händelser så andra förstår vad jag menar.
Jag berättar utförligt med många ord om vardagliga händelser så andra lätt förstår vad jag menar.
Jag berättar utförligt med många ord om vardagliga händelser så andra lätt förstår vad jag menar. Jag anpassar mitt berättande utefter vem som lyssnar.
Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Jag kan med stöd ge och ta enkla instruktioner.
Jag kan ge och ta enkla instruktioner.
Jag kan ge och ta lite längre instruktioner.
Jag kan ge och ta flera längre instruktioner.