Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål åk 2-3 VT 2020

Skapad 2020-01-22 07:23 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Stavning, meningsbyggnad, berättande och faktatexter
Grundskola 2 – 3 Modersmål
Vi arbetar med stavning. Du lär dig att stava långa ja korta vokaler och använda stavningsregler i dina egna texter. Vi fortsätter träna på läsning med flyt och läsförståelse. Du lär dig att dig att svara på frågorna om texter där du behöver söka informationen i flera meningar i texten. Du får skriva korta berättelser och beskriva bilder.

Innehåll

Januari-februari

Lyssnande av högläsningen och egen läsning. Återberättande med hjälp av stödstrukturer. Läsförståelse.

Berättande med hjälp av bilder. Meningsbyggnad: hur kan man göra meningar längre (användning av adjektiv och verb). Skrivande av egna meningar och träna på att använda frågeord för att ställa frågor om bilder och korta texter.

Traditioner: 

Läsa och prata om Estland och Estlands symboler.

Traditioner: Vastlapäev

Repetition av stavning: lång och kort vokal

Mars

Läsning av faktatexter om  växter och odling. 

Ordkunskap: växter, fåglar och trädgårdsarbeten. Träna på att använda nya ord

Repetition av stavning: lång och kort vokal

Skriva tillsammans en faktatext.

April- juni

Påsktraditioner: läsa och berätta

Lyssnande av högläsningen och egen läsning av sagor

Läsa och prata om några fiskar

Läsning av faktatexter om några fiskar

Lära sig några rim och ramsor

Berätta om bilder: aktiviteter utomhus. 

Träna på meningsbyggnad

Ställa frågor om bilderna.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: