Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidig intensiv lästräning

Skapad 2020-01-22 08:10 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Intensiv läsning - en undervisning under sju - tio veckor för att stärka elevers läsförmåga och intresse att läsa. Eleven arbetar 20-30 min per lektion tillsammans med läraren och 10-15 min per dag hemma. Vi använder oss framförallt av folksagor och barndikter.
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Vi ska läsa korta enkla texter: sagor, barndikter och egna texter. Det ska läsas både i klassen och hemma.

Innehåll

Presentation

Planeringen avser en intensiv lästräning under sju - tio veckor för att stärka elevers läsförmåga och intresse att läsa.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse och för att läsa.

Mål som ligger till grund för arbetsområdet

Undervisning

Eleven kommer att arbeta med olika uppgifter för att utveckla:

 • ordavkodning

 • läsflyt

 • läsförståelse

 • lässtrategier

Eleven kommer att arbeta enskilt tillsammans med en resurspedagog i 20-30 minuter varje dag under fyra veckor.

Varje dag får eleven en läxa att träna till nästa dag. Den består av en bok att lästräna i och en sönderklipptmening som eleven ska lägga.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
  Ml  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Ml  E 6

Matriser

Ml
God läsutveckling, del 1

Ordavkodning
Jag kan namnen på fler än 8 bokstäver.
Jag kan läsa mitt eget namn och andra namn jag känner igen.
Jag känner igen ordbilder på skyltar och förpackningar.
Jag försöker läsa nya, enkla ord genom att läsa början av ordet och gissa resten.
Jag känner igen vanliga småord som jag, hej, och.
Jag kan läsa ord som is, sol, räv.
Flyt i läsningen
 • Sv   3
Jag kan läsa vanliga ord med flyt, t ex bok, sol, spel.
--
--
--
--
--
Läsförståelse
 • Sv   3
Jag kan läsa enkla ord och förstå vad de betyder.
Jag kan läsa och förstå en enkel mening, t ex "Mia leker med Max".
--
--
--
--

Ml
God läsutveckling, del 2

Ordavkodning
Jag kan läsa ord som busa, leka, måla.
Jag kan läsa ord som spel, gris, blöt.
Jag prövar att läsa okända ord på egen hand.
Jag kan läsa ord som spruta, struts, krita.
Jag kan läsa ord som inte finns, t ex fim, sölk, kag.
--
--
--
Flyt i läsningen
 • Sv   3
Jag kan läsa enkla meningar som "Mia leker med Max".
Jag kan läsa meningar som "Musen hette Max och bodde i en liten papplåda".
Jag rättar mig själv när jag läser.
Jag läser barnserier.
Jag kan läsa en hel bok med enkel text och med många bilder på egen hand.
--
--
--
Läsförståelse
 • Sv   3
Jag kan läsa och förstå en lång mening, t ex "Musen hette Max och bodde i en liten papplåda".
Jag frågar gärna och vill veta vad nya ord betyder.
Jag kan läsa och förstå ett helt stycke.
Jag pratar gärna och ställer frågor om det jag läst.
Jag kan koppla det jag läst till egna erfarenheter och tidigare kunskap.
Jag kan "läsa mellan raderna".
Jag kan läsa och följa en anvisning.
Jag kan uppfatta "den röda tråden" i en berättelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: