Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik runt omkring oss.

Skapad 2020-01-22 08:45 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 5 – 6 Fysik
Vi ska under våren jobba med fysik runt omkring oss. Magnetism Elektricitet och energi Kraft och Rörelse.

Innehåll

Under arbetet kommer du att få :

se på filmer

läsa faktatexter

göra laborationer

skriva labbrapporter

delta i diskussioner

skriva sammanfattningar

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6

Matriser

Fy
Fysik runt omkring oss.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Naturvetenskaplig information.
Du kan med hjälp använda naturvetenskaplig information i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du kan med hjälp anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.
Undersökningar
Du kan med hjälp göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Använda utrustningen.
Du kan med hjälp använda utrustningen på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningen.
Du kan använda utrustningen på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningen.
Du kan använda utrustningen på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningen.
Du kan använda utrustningen på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningen.
Jämföra och resonera.
Du kan med hjälp jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningarna. Du kan med hjälp diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader beror på. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningarna. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader beror på. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningarna. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader beror på. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningarna. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader beror på. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.
Dokumentation.
Du kan med hjälp visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Begrepp
Du har baskunskaper i fysik. Du kan med hjälp ge exempel och beskriver hur saker hänger ihop i fysiken. Du kan med hjälp använda fysikens begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har baskunskaper i fysik. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i fysiken. Du använder fysikens begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i fysik. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett utvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper i fysik. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett välutvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: