Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Temaarbete - Hållbar utveckling

Skapad 2020-01-22 08:53 i Kärna fritidshem Kungälv
Grundskola F
Var dag slängs det skräp i vår natur och i våra hav. Detta påverkar oss alla och det enda vi kan göra för att få stopp på detta världsproblem är att utbilda och påverka.

Innehåll

Under ca 2 veckors tid (kan förlängas med mer arbete om intresse finns) skall vi på fritids prata om och jobba med hållbar utveckling. 

I detta arbete skall vi prata om:

 • Skräp i havet
 • Återvinning (hur man återvinner rätt), Lära sig de olika bilderna på behållarna.
 • Tiden det tar för olika material att brytas ner i jorden
 • Hur nedskräpningen påverkar oss människor
 • Diskutera i grupp om produktutveckling

Det praktiska arbetet vi skall utföra är:

 • Få prova på att återvinna här på avdelningen (problemlösning)
 • Titta på en film från "Håll Sverige rent" (strömmar av plast: https://www.youtube.com/watch?v=kZmErdj35QA )
 • Göra en tidslinje över nedbrytningstiden för olika material
 • Plocka skräp
 • En hemuppgift: Att någon gång under dessa veckor gå till återvinningsstationen med en vårdnadshavare eller vuxen och återvinna något.

 

Vecka 4:

Onsdag - Eleverna får en ledtråd till "grej of the day" (ledtråden är: Strömmar av plast)

Fredag - 12:30 får barnen gissa på ledtråden. När man listat ut ämnet kommer vi kolla på filmen "strömmar av plast" (se länk ovan)

 

Återvinning

Vecka 5:

Måndag (FM) - Sortera skräp. barnen får lite olika "skräp" att sortera i lådor. Färgat glas, ofärgat glas, plast och papper skall sorteras

Tisdag (FM) - Sortera skräp. barnen får lite olika "skräp" att sortera i lådor. Färgat glas, ofärgat glas, plast och papper skall sorteras

Onsdag 12:30 (FSK) - Sortera skräp. barnen får lite olika "skräp" att sortera i lådor. Färgat glas, ofärgat glas, plast och papper skall sorteras

Fredag 12:30 - Alla barnen skall tillsammans i samling göra en tidslinje för hur lång tid det tar för olika material att brytas ner i naturen. T.ex plastflaska, glasburk, ett bananskal och et tuggummi. https://www.hsr.se/sites/default/files/material_pdf/nedbrytning_av_skatter_och_skrap_0.pdf

Material för tidslinjen skrivs ut. Innehåll: Lappar med årtal och bilder på olika material.

Underveckan får barnen hem en liten lapp där vårdnadshavarna skall fylla i en lapp med datum och underskrift att barnen varit med till återvinningscentralen och återvunnit något. (Detta är inget som kommer "jagas" att alla barn gör utan de som kan och har möjlighet gör detta)

 

 

 

Vecka 6:

Måndag FM - Barnen går ut och letar skräp. Barnen delas in i grupper (ca 2-3st/grupp) och får var sin plasthandske och en plastpåse att samla i. Efter en stund samlas alla barn och man går igenom det ihopsamlade skräpet. Diskutera i grupp hur man skulle kunna designa om en förpackning för att göra den mer miljövänlig, kanske t.om. nedbrytningsbar. Någon/några intressanta förpackningar sparas för diskussion på onsdagen.

 

Tisdag FM - Barnen går ut och letar skräp. Barnen delas in i grupper (ca 2-3st/grupp) och får var sin plasthandske och en plastpåse att samla i. Efter en stund samlas alla barn och man går igenom det ihopsamlade skräpet. Diskutera i grupp hur man skulle kunna designa om en förpackning för att göra den mer miljövänlig, kanske t.om. nedbrytningsbar. Någon/några intressanta förpackningar sparas för diskussion på onsdagen.

 

Onsdag 12:30 - FSK får se lite utav skräpet som samlats in. Välj en eller flera förpackningar att diskutera hur de skulle kunna göras om för att bli miljövänliga, kanske t.om nedbrytningsbara. 

 

Förslag på vidarearbete: Tillsammans göra en tankekarta över en ny produkt. T.ex. kan man ersätta pantburken med en ny produkt? Måste den vara gjord av metall? Vilket material kan man istället använda? Skruvkork?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: