Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivprojektet Huset

Skapad 2020-01-22 09:04 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Arbeta utifrån skrivprojektet huset.
Grundskola 5 Svenska
Under läsåret kommer du att få skriva en berättelse där handlingen utspelar sig i och kring ett lägenhetshus. I huset bor olika människor och det händer en rad spännande och lite oväntade saker. Du kommer att få några instruktioner för varje kapitel men får stor möjlighet att utgå från din egen fantasi och skapa karaktärer och händelser som du tycker passar.

Innehåll

I slutet av arbetsområdet är målet att du har utvecklat ditt sätt att:

 • Skapa texter och bilder som passar ihop med varandra.
 • Ge respons och ta respons av en klasskompis.
 • Skriva berättande texter, med person- och miljöbeskrivningar.
 • Hur man bygger upp spännande berättelser genom att lägga ut antydningar som du följer upp i kommande kapitel, så det blir en röd tråd i din berättelse.
 • Använda dig av skrivregler, dela in texten i stycken, variera ditt språk och använda skiljetecken.

Arbetssätt: 

 • Lyssna på genomgångar
 • Skriva texter utifrån givna instruktioner
 • Ge respons och ta emot respons på din text
 • Rita bilder som passar till texten
 • Använda datorn som verktyg 
 • Kunna bearbeta sina texter under arbetets gång med hjälp av lärarens feedback

Formativ bedömning/respons 

 • Du kommer få kontinuerlig respons under lektioner 
 • Du kommer att uppmuntras och påminnas att fråga/ta hjälp under skrivandet
 • Du kommer få respons skriftligt under arbetets gång av lärare och även kamratrespons
 • Du kommer få tid att bearbeta dina kapitel
 • Du kommer få en samlad matris efter avslutat arbete 

Matriser

Sv
Huset

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Utvecklingsområde
Innehåll
Din berättande text innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling
Din berättande text innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
Träna mer på att skriva gestaltande beskrivningar och skriva med en enkel handling.
Struktur och språk
Du kan skriva din berättelse med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt med viss språklig variation.
Du kan skriva din berättelse med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt med förhållandevis god språklig variation.
Träna mer på att variera ditt ordförråd och skriva en text med en struktur/röd tråd.
Skrivregler och stavning
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
Träna mer p att använda skiljetecken på ett fungerande sätt.
Bearbetning
Du kan utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt
Träna mer på att bearbeta dina texter med hjälp av respons från lärare.
Text och bild
Du kan kombinera text och bilder så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt . Med hjälp av bilder kan du förtydliga dina texter.
Genom att kombinera text och bilder så att de samspelar på ett i väl fungerande sätt kan du förtydliga, förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Träna mer på att kombinera text och bild så att det förstärker det du vill säga i texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: