Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Cirkel2020 Ryska Berättande text VT-2020

Skapad 2020-01-22 10:36 i Modersmålsenheten Helsingborg
Stödmall för planering av modersmålsundervisningen
Grundskola 1 – 9 Modersmål
Vi ska berättande text i form av en saga!

Innehåll

Målet med berättande text...

Innehåll, Struktur, Språk och Skrivregler är de fyra områden som bedöms.

Innehåll bedöms utifrån Begripligt innehåll (E), Relativt tydligt innehåll (C) och Tydligt innehåll (A).

Struktur bedöms utifrån i huvudsak fungerande struktur (E), Relativt väl fungerade struktur (C) och Väl fungerade struktur (A).

Språk bedöms utifrån Viss språklig variation (E), Förhållandevis god språklig  variation (C) och  God språklig variation (A).

Skrivregler bedöms utifrån Viss säkerhet (E), Relativt god säkerhet (C) och God säkerhet (A).

 

 Så här ska vi arbeta...

Vi arbetar med cirkelmodellen:

Fas 1: Skapa förförståelse;

Fas 2: Studera texter inom genren

Fas 3: Skriver gemensam text

Fas 4. Skriver egen text

Vi ger de första orden i varje mening, exempelvis att det alltid ska börja med
"Det var en gång..." 
"En dag hände något...
 

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

...här anger du i förslagsvis i punktform vad du kommer bedöma så eleven förstår. Utgå från det du inledde med som mål i inledningen.

...samt ev konkretiserar med ytterligare bedömningsaspekter för en förmåga 

Exempel:

  • resonerar kring innehåll i texten (tex. genom att använda ord och begrepp, koppla fakta, göra jämförelser, se samband/orsak och konsekvens...)
  • kan skriva (uttrycka dig i skrift) så andra förstår (tex början/handling/slut, punkt/frågetecken/stor bokstav, stava vanliga ord)... 

 

 

 

Matriser

Ml
Instruerande text, Modersmålsenheten

Instruerande text, Modersmålsenheten

E
C
A
INNEHÅLL
begripligt innehåll • de viktigaste leden i spelet eller leken beskrivs relativt tydligt innehåll
de viktigaste leden i spelet eller leken beskrivs med hjälp av detaljer tydligt innehåll
de viktigaste leden beskrivs med detaljer och förklarande exempel
STRUKTUR
i huvudsak fungerande struktur • spelets/lekens gång går att följa, t.ex. genom punktform
relativt väl fungerande struktur • spelets/lekens gång är relativt tydlig • textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord t.ex. och, men • ansatser till styckeindelning och ev. underrubriker
väl fungerande struktur • alla led följer logiskt på varandra • textuppbyggnad med hjälp av sambandsord • i huvudsak fungerande styckeindelning ev. med lämpliga underrubriker
SPRÅK
viss språklig variation • ordvalet uppvisar viss variation grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med viss säkerhet • meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt • viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp
förhållandevis god språklig variation • ordvalet är relativt varierat grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med relativt god säkerhet • meningsbyggnaden är relativt varierad och i huvudsak korrekt • relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp
god språklig variation • ordvalet är passande och höjer textens kvalitet grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med god säkerhet • meningsbyggnaden är varierad och i huvudsak korrekt • god användning av ämnesspecifika ord och begrepp
SKRIVREGLER
grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med viss säkerhet • stor/liten bokstav används med viss säkerhet • viss säkerhet i stavning
grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med relativt god säkerhet • relativt få fel i användningen av skiljetecken • relativt få stavfel som inte stör förståelsen
grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med god säkerhet • få fel i användningen av skiljetecken • få stavfel
HELHETSBEDÖMNING
Eleven har skrivit en text som i huvudsak är kopplad till uppgiften och som i huvudsak följer matrisen krav för innehåll, struktur, språk samt skrivregler. Bearbetning kan behövas för att texten ska bli helt självbärande.
Eleven har skrivit en text som är relativt väl kopplad till uppgiften och relativt väl följer matrisen krav för innehåll, struktur, språk samt skrivregler
Eleven har skrivit en text som är väl kopplad till uppgiften och väl följer matrisen krav för innehåll, struktur, språk samt skrivregler
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: