Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

CIRKEL2020

Skapad 2020-01-22 11:17 i Modersmålsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Skriva en berättande text med ett begripligt innehåll.

Innehåll

Under detta arbetsområde vi kommer att  läsa olika exempel på berättande texter, hitta strukturer och viktiga delar i denna typ av text. Vi kommer att gå igenom begrepp som är viktiga att känna till när man skriver berättande texter. Du ska tillsammans med dina kompisar skriva berättande texter och ge varandra feedback 

 

Att skriva enligt cirkel modellen;

Fas 1 – Genomgång av målen för arbetsområdet.  Vi ska läsa tillsammans en text  tillsammans  gör vi en tankekorta  på vilka ord och begrepp vi skulle kunna ha med i texten.

Fas 2-  Vi ska tillsammans analysera texten   går igenom de språkliga dragen i en berättande text  och vi markerar de språkliga dragen och bedömer texterna tillsammans.

Fas 3 –Ni kommer att arbeta i grupp och skriver en berättande text tillsammans på t.ex padlet, driv.

Fas 4- Du skriver enskilt  text på datorn .

När texten är skriven ska ni ge feedback på minst en av era klasskamraters texter 

Konkretiserade mål för arbetsområdet

·         Du ska delta i diskussioner om de berättande texter vi läser

·         Du ska skriva en berättande text

·         Du ska ha med en inledning, handling och ett avslut

·         Du ska presentera och beskriva personer/karaktärer i texten

·         Du ska beskriva miljön i texten

·         Du ska använda dig av skiljetecken och grundläggande skrivregler.

·         Du ska ge respons på någon kamrats text

·         Du ska ta emot respons och bearbeta din text

Språkmål

·         Helheten

·         Struktur

·         Inledning

·         Handling

·         Avslut

·         Karaktärer

·         Personbeskrivning

·         Miljöbeskrivning

·         Berättarperspektiv

·         Skiljetecken

 

Matriser

Ml
Instruerande text, Modersmålsenheten

Instruerande text, Modersmålsenheten

E
C
A
INNEHÅLL
begripligt innehåll • de viktigaste leden i spelet eller leken beskrivs relativt tydligt innehåll
de viktigaste leden i spelet eller leken beskrivs med hjälp av detaljer tydligt innehåll
de viktigaste leden beskrivs med detaljer och förklarande exempel
STRUKTUR
i huvudsak fungerande struktur • spelets/lekens gång går att följa, t.ex. genom punktform
relativt väl fungerande struktur • spelets/lekens gång är relativt tydlig • textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord t.ex. och, men • ansatser till styckeindelning och ev. underrubriker
väl fungerande struktur • alla led följer logiskt på varandra • textuppbyggnad med hjälp av sambandsord • i huvudsak fungerande styckeindelning ev. med lämpliga underrubriker
SPRÅK
viss språklig variation • ordvalet uppvisar viss variation grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med viss säkerhet • meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt • viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp
förhållandevis god språklig variation • ordvalet är relativt varierat grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med relativt god säkerhet • meningsbyggnaden är relativt varierad och i huvudsak korrekt • relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp
god språklig variation • ordvalet är passande och höjer textens kvalitet grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med god säkerhet • meningsbyggnaden är varierad och i huvudsak korrekt • god användning av ämnesspecifika ord och begrepp
SKRIVREGLER
grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med viss säkerhet • stor/liten bokstav används med viss säkerhet • viss säkerhet i stavning
grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med relativt god säkerhet • relativt få fel i användningen av skiljetecken • relativt få stavfel som inte stör förståelsen
grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med god säkerhet • få fel i användningen av skiljetecken • få stavfel
HELHETSBEDÖMNING
Eleven har skrivit en text som i huvudsak är kopplad till uppgiften och som i huvudsak följer matrisen krav för innehåll, struktur, språk samt skrivregler. Bearbetning kan behövas för att texten ska bli helt självbärande.
Eleven har skrivit en text som är relativt väl kopplad till uppgiften och relativt väl följer matrisen krav för innehåll, struktur, språk samt skrivregler
Eleven har skrivit en text som är väl kopplad till uppgiften och väl följer matrisen krav för innehåll, struktur, språk samt skrivregler
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: