Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap åk 8

Skapad 2020-01-22 12:10 i Lagmansskolan Mjölby
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Vi ska nu läsa på om hur vår kommun styrs och hur man kan påverka det lokala beslutsfattandet. Därefter studerar vi EU. Hur länder samarbetar och vilka möjligheter men också utmaningar som det medför.

Innehåll

Samhällskunskap åk 8

 

Vad ska du arbeta med?

Mjölby, vår kommun kommer vi att börja att titta på. Vi ska se på hur vår kommun styrs och hur man kan påverka det lokala beslutsfattandet. Därefter studerar vi EU. Hur länder samarbetar och vilka möjligheter men också utmaningar som det medför. En reflektion är att fundera kring hur det lokala kan spegla det internationella och tvärtom. Något att tänka på!

 

Hur kommer du att arbeta?

-Du läser från flera läromedel

-Du arbetar med att ta reda, sammanfatta och sammanställa information

-Du kommer att se på film 

-Du kommer att få göra olika digitala uppgifter.

 

Målet med undervisningen är att du ska:

 •  kunna reflektera hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar

 • kunna analysera och kritiskt granska olika samhällsfrågor ur olika perspektiv

 • kunna analysera samhällsstrukturer med hjälp av begrepp och modeller

 • kunna uttrycka och värdera olika ståndpunkter

 • kunna söka information om samhället från olika källor och värdera deras relevans och trovärdighet

 • kunna reflektera över mänskliga rättigheter och demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: