Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet och magnetism

Skapad 2020-01-22 12:16 i Häggvallskolan Tjörn
Elektricitet och magnetism
Grundskola 7 Fysik
Att lampan lyser när du trycker på strömbrytaren är självklart, men vad är ström egentligen? Och vad kan vi använda magnetism till? Det och mycket mer lär vi oss i detta arbetsområde!

Innehåll

 

Arbetsplan Elektricitet och magnetism                                     

 

 

 

Syfte

 

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 • Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.
 • Genomföra systematiska undersökningar i fysik.
 • Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 

 

 

Centralt innehåll

 

 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
 • Systematiska undersökningar. Formuleringar av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Dokumentation av undersökningar, tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelser för världsbild teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.

 

 

 

Bedömning

 

Förmågor

          E

          C

           A

Granska information, kommunicera, diskutera och ta ställning

Enkla resonemang, där du skiljer fakta från värderingar och delvis för diskussionen framåt. Du kan använda information för att skapa enkla texter.

Utvecklade resonemang, där du skiljer fakta från värderingar och för diskussionen framåt. Du kan använda fakta från olika källor för att skapa utvecklade texter.

Välutvecklade resonemang, där du skiljer fakta från värderingar, för diskussionen framåt samt fördjupar och breddar den. Du kan använda fakta från olika källor att använda i diskussioner och välutvecklade texter.

Naturvetenskapliga undersökningar

Du kan genomföra undersökningar och bidra till enkla frågeställningar. Du kan använda utrustning på ett i huvudsak fungerande sätt, gör enkla dokumentationer och drar enkla slutsatser utifrån dessa.

Du kan genomföra undersökningar och skapa enkla frågeställningar kring dessa. Du kan använda utrustning på ett ändamålsenligt sätt. Du kan göra utvecklade dokumentationer som du kan dra utvecklade slutsatser utifrån.

 

Du kan planera och genomföra undersökningar och skapa enkla  frågeställningar. Du kan använda utrustning på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Du gör välutvecklade dokumentationer där du ser möjliga felkällor och kan dra välutvecklade slutsatser ifrån.

Beskriva och förklara med begrepp, teorier och modeller

 

Du har grundläggande kunskaper, kan ge exempel på och beskriva dessa.

Du klan ge exempel på och beskriva naturvetenskapliga upptäckter och dess betydelse för människorna.

 

Du har goda kunskaper som du kan förklara och visa samband med.

Du kan förklara och visa samband mellan naturvetenskapliga upptäckter och människors levnadsvillkor.

 

Du har mycket goda kunskaper, visar detta genom att förklara, visa samband och generella drag.

Du kan förklara och generalisera kring naturvetenskapliga upptäckter och människors levnadsvillkor.

 

 

 

För att visa dina förmågor är det viktigt att vara aktiv på lektionerna, delta i diskussioner och resonemang, visa dina kunskaper på läxförhör, vara aktivt deltagande på laborativa uppgifter och dokumentera dina uppgifter väl. Du visar även kunskaper i t ex grupparbeten och muntliga presentationer.


 

 

Undervisning

 

För att nå målen kommer du att öva din förmåga att:

 

 • lyssna, läsa, förklara och diskutera.
 • rita och skriva så att andra förstår.
 • arbeta med laborationer

 

 

 

 

 

I undervisningen ingår

 

 • Lärarledda genomgångar
 • Filmvisning med diskussion
 • Arbete med övningsuppgifter
 • Diskussion i grupp
 • Vetenskapliga undersökningar i grupp
 • Träna på att läsa och förstå faktatexter.
 • Du redovisar dina kunskaper muntligt vid varje lektion och skriftligt vid laborationsrapporter och läxförhör.

 

 

 

 

 

 

 

Begrepp

 

 

 

ü Elektrisk laddning

 

ü Elektrisk ström

 

ü sluten krets

 

ü Strömstyrka

 

ü spänning

 

ü resistens

 

ü Seriekoppling

 

ü parallellkoppling

 

ü kortslutning

 

ü elsäkerhet

 

ü elektrisk energi

 

ü Magnetism

 

 

 

 

 

Preliminär planering 7AB

 

 

 

Vecka

Måndag 7A

Tisdag 7B

Onsdag

 

½-klass

Torsdag 7B

Fredag 7A

Läxa onsdag

4

Elektrisk laddning

Spänning, ström och resistans

s.166-169:

Elektrisk laddning

Ström

Spänning

Sluten krets

Spänning och ström

Sluten krets

Få lampan att lysa

 

5

Räkna med resistans

Rita kopplingsschema

Parallell- och seriekoppling

Test (se läxa), därefter fortsätter vi arbetet med elektrisk energi

 

Parallellkoppling och seriekoppling

s. 169-171:

Resistans

Kopplingsschema

Seriekoppling

Parallellkoppling

kortslutning

6

Elektrisk energi

Och elektrisk säkerhet

Test (se läxa), därefter fortsätter vi prata om elsäkerhet

 

Magneter och magnetism

s.175-178

-Ta kort hemma på era säkringar, proppskåp, uttag i våtutrymme

-Titta på apparater, lampor och maskiner hemma – hur stor elektrisk EFFEKT har de? (Mäts i Watt)

 

7

sportlov

 

 

 

8

Magnetism avslut

Start kemi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: