Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Februari : Bollsport och bollek

Skapad 2020-01-22 12:29 i Rinkaby skola Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Vi provar och lär oss om olika bollsporter och bollekar. Vi fokuserar på teknik, passningar och regler.

Innehåll

Konkretiserade mål:

Du skall kunna: 

 • Delta och vara aktiv i olika typer av bollsporter/bollekar.

 • Utveckla din bollkontroll och anpassa dina rörelser till aktiviteten.

 • Förstå och följa de regler som finns.

 • Veta varför man ska ha uppvärmning.

 • Olika sätt att förebygga skador i idrott

 

Arbetssätt:

Vi kommer att:

 • Spela olika typer av bollsporter.

 • Ha bollekar.

 • Ha bollövningar enskilt, i par och i grupp.

 • Ha genomgångar kring de olika sporternas regler.

 • Berätta och gå igenom varför vi ska värma upp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6

Matriser

Idh
Lagidrott & Bollsporter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Bollkontroll individuellt
studsa boll, passa och ta emot bollar med händer, fötter eller klubba samt förflytta sig med boll.
Kan till viss del utföra enkla tekniska övningar med boll.
Kan utföra tekniska övningar med boll på ett kontrollerat sätt och med viss fart i rörelserna.
Kan på ett effektivt sätt utföra tekniska övningar med boll. Kan förflytta sig med boll i hög hastighet och på ett väl kontrollerat sätt.
Bollkontroll i lagspel
Att förflytta sig på planen med och utan boll. Att kunna passa lagkompisar på ett effektivt sätt och vara delaktig i spelet.
Deltar till viss del i spelet. Visar osäkerhet kring hur man ska förflytta sig på planen och spela bollen till lagkompisarna.
Deltar aktivt i spelet. Försöker förflytta sig på planen för att vara spelbar och försöker spela bollen inom laget för att föra spelet framåt.
Deltar mycket aktivt i spelet. Har en god förståelse för hur man effektivt bör förflytta sig på planen med och utan boll. Använder alla spelare i laget på ett bra sätt för att föra spelet framåt.
Regler,samarbete och hänsyn.
Svårt att förstå regler och har svårt för att samarbeta och visa hänsyn till sina klasskamrater.
Följer de flesta regler i olika sporter. Kan till viss del samarbeta och visa hänsyn till sina klasskamrater.
Förstår och kan regler i olika sporter. Kan samarbeta med alla och visa hänsyn på ett bra sätt gentemot sina klasskamrater.
Uppvärmning
Förstår och kan delvis förklara varför man har uppvärmning.
Förstår bra och kan förklara på ett bra sätt varför man har uppvärmning.
Förstår mycket bra och kan förklara på ett utförligt sätt varför man har uppvärmning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: