Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan- Räven - Färgexperiment - vt 20

Skapad 2020-01-22 12:45 i 233331 Förskolan Kata Dalström Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Inom temat teknik får barnen prova att skapa färg genom att blanda grundfärger.

Innehåll

  Undervisningsplan

Gör en planering för projektet utifrån nedanstående frågor

Tidsplan:

1-3 veckor beroende på barn och pedagogtäthet. Aktiviteten genomförs i mindre grupper. Start v.5

VARFÖR har vi valt att arbeta med

det här? Barnen visar intresse för målning i den fria leken och när det erbjuds som aktivitet. De väljer själva färger och reflekterar över vad som händer när man målar lager på lager av färg. Vi vill visa barnen hur man kan använda grundfärgerna för att skapa nya färger, samt hur dessa färger blir till. 

I temat teknik får barnen lära sig vad teknik är och hur man kan hitta detta i vardagen samt prova på olika tekniker att för att skapa saker, i detta fall färg, och ställa hypoteser som i detta fall blir "vad tror ni det blir för färg om man blandar blå med gul?" och liknande. Teknik att identifiera i denna aktivitet är bland annat pensel, papper och flaskfärger. 

Vi har observerat att barnen gärna målar på och med sina händer och tänker därför använda denna målningsteknik för att blanda färgerna. 

 

 

 

VAD ska projektet innehålla?

Skaparglädje, färger och övning i att ställa hypoteser. De har redan tidigare observerat och erfarit att om man målar med många färger blir teckningen oftast brunaktig i slutändan, vi vill sakta ner processen och visa steg för steg hur man kan blanda och skapa färger.

Aktiviteten ska genomföras i mindre grupper så att tid finns för hypotes och reflektion hos barnen och inte bara för görandet i sig. 

 

 

 

 

HUR ska vi organisera?

Pedagogerna visar ett öppet förhållningssätt och tar tillvara på barnens idéer och tankar.

För att genomföra aktiviteten behöver vi flaskfärg, grundfärgerna, papper, målarförkläden och för de som vill även penslar.

Vi går igenom grundfärgerna och vad de heter sen får barnen en grundfärg i en klick på vardera hand, ex blå färg i en hand och gul den andra sedan får de blanda genom att knosa samman händerna tills ny färg uppstått. De får välja mellan följande:
Blå + Gul (= grön)
Gul + Röd (=orange)
Röd + Blå (=lila)

Vi ska tillsammans med barnen bild- och filmdokumentera processen i skapandet av nya färger och anteckna barnens hypoteser för att kunna jämföra med resultaten och för att kunna genomföra samma test flera gånger med små förändringar för för att se skillnaden.

 

Denna aktivitet kan genomföras vid flera olika tillfällen under veckan men lämpligast när barngruppen är ute och en mindre grupp går in i taget och gör detta.  

 

 

VEM 

Alla pedagoger kan genomföra aktiviteten vid olika tillfällen men ansvarig är Mikaela

Alla barn erbjuds att delta men det är frivilligt. 

 

 

 

Övrigt:

Om barnen vill måla mycket under tillfället är det kul om de målar med sina nya kunskap, dvs målar med två grundfärger i taget och skapar en tredje färg.
Man kan utveckla blandningarna om intresse finns och addera vit för att skapa nyanser och rosa. 

Intressant att prova samma teori med tuschpennor och kritor, blir effekten samma om man målar med grön och gul tuschpenna över varandra? Varför är resultatet så? 
Hypoteser om vad som går att blanda och inte blanda. Flaskfärger är lösningar som går att blanda till nya färger. Kritor är inga lösningar, de kommer bara att ligga på varandra. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: