Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Hälsa och livsstil

Skapad 2020-01-22 12:54 i Husensjö förskola Helsingborg
Förskola
Tema Hälsa och livsstil med frågeställningen "Vad gör dig glad?" har vi valt för att gynna en hälsosam livsstil.

Innehåll

Tema: Hälsa och livsstil

Varför: Utifrån barnens behov har vi valt tema "Hälsa och livsstil" med frågeställningen "- Vad gör dig glad?". Eftersom både gruppsammansättningen och personalgruppen är ny, börjar vi temat med gruppstärkande övningar för att få en välfungerande verksamhet. Vi kommer att fortsätta med att arbeta med beröring. Forskning och beprövad erfarenhet visar att barn genom beröring och rörelse lugnar och påverkar deras lärande och välbefinnande.

Dessutom såg vi genom analys och reflektion att flertalet av barnen hade svårt att uttrycka sig och språkutvecklingen var försenad, så kommer språket vara i fokus i vårt projektarbete.

 

Hur: Vi kommer att jobba med frågan "Vad gör dig glad?" och kommer att intervjua barnen hur de mår och vad de är intresserade av, för att få en uppfattning av vad vi behöver erbjuda i våra lärmiljöer. Vårt mål är att utveckla en levande och utvecklande lärmiljö för vår barngrupp.

För att utveckla språket kommer vi använda visningsdag, där barnen en gång i månaden tar barnen med en favoritleksak som de visar upp och berättar om. Vi kommer inkludera föräldrarna genom att använda Kattja, en gosekatt som barnen tar hand om en helg. Med hjälp av foton och föräldrarnas stödjande text återberättar barnet för gruppen vad de har upplevt tillsammans. Vi införskaffat material som stimulerar barnens språkutvecklingen och uppmuntrar dem till att uttrycka sig i olika sammanhang i verksamheten, både i mindre grupper och i helgrupp.

 

Vi vill lära barnen hur man tar varsamt i varandra samt är en empatisk kompis, detta gör vi genom massage, yoga, dans, musik, gymnastik och rörelse.

 

Tillsammans med barnen skriver vi trivselregler, både för inomhus och utomhus för att få en trygg, lustfylld och likvärdig utbildning för gruppen.

 

Vad ska uppnås: Att alla barn ska våga uttrycka sig enskilt och i grupp

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: