Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FTH - ÖronGodis

Skapad 2020-01-22 13:04 i Hagalundskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3
Högläsning vid mellanmålet. När alla satt sig till bords och tagit mat så börjar vi läsa ur en spännande bok.

Innehåll

Vi ska läsa en bok under mellanmålets första minuter. Vi sätter en timetimer för att synliggöra hur lång tid det rör sig om. Under denna tiden får man hämta mer mat om man vill men man ska göra det så tyst man kan. Vi tänker att lässtunden ska vara i fem minuter och därefter berättar vi vad som händer på fritids under eftermiddagen. 

Vi försöker hitta en bok som fångar så många som möjligt. En tanke är att vi frågar barnen vid mellanmålet vilken genre de föredrar. Vi kommer att använda oss av Mentimeter, där barnen ge svar på genre. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: