Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna årsk.6

Skapad 2020-01-22 13:20 i Klaraskolan Halmstad
Religioner och andra livsåskådningar Religion och samhälle
Grundskola 6 Religionskunskap
"Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor." (Lgr 11, 3.14 religionskunskap.)

Innehåll

Världsreligionerna

Kristendom, Judendom, Islam, Hinduism, Buddhism.

Innehåll

Under perioden repeterar vi Islam, kristendom och judendom som ni läste i åk 4.

Vi lägger större fokus på Hinduism och Buddism

Religion och samhälle:

 • Religionernas historia, högtider, traditioner, heliga rum, levnadsregler, ritualer och centrala tankegångar
 • Göra jämförelser och t.ex. se skillnader och likheter mellan religionerna.
 • Förstå och kunna använda vanligt förekommande begrepp

Kopplingar till läroplanens syfte

 • träna på att se likheter och skillnader mellan religionerna
 • analysera hur religion påverkar och påverkas av olika skeenden och förhållanden i samhället
 • träna på att söka information om religion och värdera källans trovärdighet

 

Undervisning / Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med:

Världsreligionerna
- kort faktarepetition om: Kristendom Judendom och Islam

- grundkurs om: Buddismen och Hinduismen
- diskussioner om likheter och skillnader inom världsreligionernaBedömning / Dokumentation

Vi bedömer din förmåga att:

 • göra jämförelser
 • att visa faktakunskaper om världsreligionerna
 • använda vanligt förekommande ord och begrepp
 • visa på hur religion har för inverkan på anhängarnas livsåskådning och traditioner
 • delta i diskussioner under lektionen
 • söka information och värdera källans trovärdighet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6

Matriser

Re
Religionskunskap årskurs 6

Elevmatris i åk 6 - slutat av vårterminen

E
C
A
Analysförmåga - Att kunna förklara, att se likheter och skillnader, att beskriva samband och att se mönster
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Du visar att du har grundläggande kunskaper om världsreligionerna genom att kunna ge något exempel på likheter och skillnader mellan religionerna.
Du visar att du har goda kunskaper om världsreligionerna genom att kunna ge några exempel på likheter och skillnader mellan religionerna.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om världsreligionerna genom att kunna flera exempel på likheter och skillnader mellan religionerna.
Kommunikativa förmågan - Att kunna argumentera och resonera
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan världsreligionerna
Du visar att du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan världsreligionerna
Du visar att du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan världsreligionerna
Begreppsförmåga Att förstå och kunna använda ämnesspecifika begrepp av olika slag och på olika sätt.
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Du visar att du förstår och kan använda några av de centrala begreppen
Du visar att du förstår och kan använda flera av de centrala begreppen
Du visar att du förstår och kan använda de flesta av de centrala begreppen
Informationshanteringsförmågan - Att kunna använda och värdera olika typer av källor. använda källkritiska begrepp
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Du kan söka information och använder då källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan söka information och använder då källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan söka information och använder då källor på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: