Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instrumentstafett

Skapad 2020-01-22 13:22 i Ugglums skola Partille
Grundskola 7 – 9 Musik
Alla spelar alla instrument i en stafett.

Innehåll

I detta arbetsområde övar vi på att spela en låt på flera instrument. Varje vecka lär ni er ett nytt instrument för att sedan som avslutning
spela tillsammans på alla instrumenten och bli ett stort band. Vid uppspelet blir ni tilldelade ett av instrumenten som ni har övat på och när ni gemensamt spelat igenom låten byter ni till nästa instrument, som en stafett. 

Instrumenten som vi använder i detta arbetsområde är: 

Piano - Ackord och melodi
Sång 
Trummor
Bas 
Gitarr.

Matriser

Mu
Musikundervisningen åk 7-9 Ugglum

Spela och sjunga

>>>
>>>
>>>
>>>
Eleven deltar i gemensam sång
Eleven deltar i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven deltar i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven deltar i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan med hjälp spela enkla bas- och trumkomp.
Eleven kan spela enkla bas- och trumkomp med viss timing
Eleven kan spela enkla bas- och trumkomp med relativt god timing
Eleven kan spela enkla bas- och trumkomp med god timing
Eleven kan med hjälp ackompanjera på ett ackordsinstrument.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med relativt gott flyt.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
Eleven deltar i gruppmusicerande.
Eleven deltar aktivt i gruppmusicerandet och visar relativt god puls- och genrekänsla. Eleven bidrar med hjälp till att bearbeta musiken till ett musikaliskt uttryck. Eleven kan ge enkla omdömen om eget och andras musicerande.
Eleven bidrar till att driva gruppens musicerande och arbete framåt och väljer uppgifter med relativt god självständighet. Bearbetar och tolkar musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck. Eleven kan ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande.
Eleven driver gruppens musicerande och arbete framåt och väljer egna uppgifter med god självständighet. Eleven bearbetar och tolkat musiken till ett personligt musikaliskt uttryck. Eleven kan ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande.

Musikskapande

>>>
>>>
>>>
>>>
Eleven prövar egna idéer när vi tillsammans skapar musik.
Eleven kan pröva egna musikaliska idéer utifrån sitt eget musikaliska kunnande och/eller med hjälp av digitala verktyg.
Eleven gör egna musikaliska kompositioner utifrån sitt eget musikaliska kunnande och/eller med hjälp av digitala verktyg.
Eleven gör egna musikaliska kompositioner utifrån sitt eget musikaliska kunnande och/eller med hjälp av digitala verktyg så att resultatet blir en musikalisk helhet.

Musikkunnande

>>>
>>>
>>>
>>>
Musikens verktyg
Eleven känner till några sätt att notera musik
Eleven känner till några sätt att notera musik och kan med hjälp använda sig av detta i sitt musicerande.
Eleven kan musicera med relativt god säkerhet med hjälp av noter, tabs eller ackordanalys.
Eleven kan musicera med god säkerhet med hjälp av noter, tabs eller ackordanalys
Musiken i historia och nutid
Eleven deltar i musiklyssnande och känner till några genrer och musikpersonligheter
Eleven kan med viss säkerhet urskilja olika genrer. Eleven deltar aktivt i samtal om musik
Eleven kan med relativt god säkerhet identifiera olika genrer och musikaliska sammanhang, Eleven kan urskilja tidstypiska drag inom musiken.
Eleven kan med god säkerhet identifiera olika genrer och musikaliska sammanhang, Eleven kan ge exempel på tidstypiska drag inom musiken.
Instrumentkunskap
Känna till och identifiera några vanliga instrument ur instrumentfamiljerna.
Känna till och identifiera några vanliga instrument ur instrumentfamiljerna samt förklara hur de fungerar.
Eleven kan med viss säkerhet identifiera instrument ur instrumentfamiljerna samt ur musikexempel. Samt förklara hur de fungerar och deras funktion i musiken.
Eleven kan med god säkerhet identifiera instrument ur instrumentfamiljerna samt ur musikexempel. Samt förklara hur de fungerar och deras funktion i musiken.
Resonera om funktion och betydelse
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.

>>>
>>>
>>>
>>>
Uttrycksformer
Kombinera med andra uttycksformer Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.
Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.
Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar.
Musikaliska karaktärsdrag
Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Dessutom kan eleven i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: