Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnkonventionen

Skapad 2020-01-22 13:29 i Kastanjegården Örebro
Förskola
Eftersom barnkonventionen blivit lag vill vi fokusera på det lite extra. Vi tar hjälp av kompisböckerna baserade på barnkonventionen och väver in dem i barnens vardag.

Innehåll

Syfte

Barnkonventionen har blivit lag och det vill vi uppmärksamma lite extra. Vi vill väva in den så att den blir begriplig för barnen genom att använda oss av vardagssituationer.

Metod/process

Vi utgår från kompisböckerna baserade på barnkonventionen. Vi läser en bok per vecka och fokuserar på ett ämne i taget. 

Alla barn har rätt till ett namn: Barnen får göra en skapande uppgift och skriva sitt namn.

Äta mat: Vi förklarar att det är viktigt för barnen att äta mat för att det är som att ge bensin till bilen.Vi tar kort i matsalen när vi äter mat. Vi pratar med barnen om vad deras favoritmat är.

Lek, vila och fritid: Vi tar kort när vi leker ute och inne och när vi vilar.Vad tycker de är roligt att leka? Är det roligast att leka ute eller inne?

Känna trygghet: Vad betyder det att känna sig trygg? Har de något gosedjur de tycker om? Gosedjurens dag?

Lika värde: Repetition av det vi jobbade med i höstas, att vi ser olika ut men är lika mycket värda.

Säga sitt: Barns inflytande. Att få säga vad man tycker och vill, men att det kanske inte direkt blir som man vill. Räcka upp handen i samlingen, lyssna på vad andra vill. Ett större arbete. 

Gå i skola: Ta kort på vår förskola. 

Få vård: Vi går och tittar på var vårdcentralen och folktandvården ligger. 

Barnets bästa: Prata om att vi alltid tänker på barnens bästa, om man är sjuk behöver man vara hemma osv. Koppla till "Rör inte min kropp"?

En egen plats: Rätten till privatliv, på förskolan har man rätt att säga nej, att man vill vara själv en stund. 

Mål ur läroplanen

se nedan

Dokumentation

Vi dokumenterar genom att kopiera artikeln ur barnkonventionen kopplat till böckerna. Vi tar kort på de olika delarna och sätter upp på tavlan. 

Utvärdering

Vi vuxna utvärderar och analyserar om vi tror att barnen förstått på ett ungefär vad de handlar om. Vi tittar på bilderna på tavlan tillsammans med barnen och reflekterar tillsammans med dem. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: