Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och Kommunikation

Skapad 2020-01-22 13:48 i Kastanjegården Örebro
Förskola
Under månaderna jan-april vt-20 kommer ett av våra fokusområden att vara språk och kommunikation på avdelningen Asken på förskolan Kastanjegården i Vivalla.

Innehåll

Nuläge

Vi har under hösten -19 jobbat med olika sagor och berättelser där ser vi ett intresse hos barnen. Då var våra glasögon på matematik medans nu är våra glasögon och mål inom språk och kommunikation. Under hösten började vi också att gå till biblioteket i smågrupper vilket har varit mycket uppskattat både av barn och pedagog.

Syfte

Vi vill att barnen ska stärka sitt svenska språk genom att jobba med olika sagor och berättelser. Vi vill även lyfta de olika modersmålen som finns i gruppen stärka barnens identitet och självkänsla.

Metod/Process

 • använda oss av olika sagor/böcker
 • dela barnen i mindre grupper och jobba med olika skapande aktiviteter kopplat till sagorna
 • gå regelbundet till biblioteket
 • lyssna in vilka länder och språk som finns i barngruppen
 • rita/måla sin "egen" flagga
 • lyfta fram hur man hälsar på olika språk

Mål ur läroplanen

se nedan

Dokumentation

Vi kommer under projektets gång dokumentera i Unikum, vi kommer att göra inlägg på både grupp och individloggen. Dokumentation kommer även att sättas upp på avdelningens väggar för att barnens själva ska kunna samtal med varandra om vad vi gör och vad vi gjort.

Utvärdering

Vi kommer att utvärdera under projektets gång i Unikum med vårt reflektionsprotokoll som underlag. Vi kommer även att vid projektet slut i mars utvärdera enligt mallen i det gemensamma årshjulet för Vivalla förskoleområde.  

 

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: