Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - de mäktiga fem åk1

Skapad 2020-01-22 13:49 i Björklinge skola Uppsala
Grundskola 1 Teknik
De enkla maskinerna är fem stycken, man brukar tala om de mäktiga fem. De sparar kraft vid arbete och underlättar vårt arbete. De enkla maskinerna är hävstången, kilen, lutande planet, hjulet och skruven.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik.

Arbetssätt

Vi kommer tillsammans att undersöka vilka tekniska föremål som finns runt om oss och hur dessa föremål fungerar. Tillsammans kommer vi att diskutera varför olika lösningar finns och vilka lösningar som är mest effektiva för att hjälpa oss i vår vardag. 

Vi kommer genom böcker, texter, filmer och diskussioner att få lära dig mer om hur tekniska funktioner har underlättat människors vardag.

Begrepp

Nedanstående begrepp kommer vi att belysa under arbetets gång

 • Hjul
 • Skruv
 • Kil
 • Hävstång
 • Lutande plan

 Bedömning

Du kan nämna några vanliga tekniska lösningar i din vardag.

Du använder rätt ord och begrepp när du berättar om olika tekniska föremål och lösningar.

Du deltar i diskussioner.

Du dokumenterar i din NO-bok.

Summativt test.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: