Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forna civilisationer

Skapad 2020-01-22 14:08 i Central barn- och elevhälsan Falkenberg
Grundskola 7 – 9 Historia
HT-19: Forna högkulturer, flodkulturer och antiken samt dess utmärkande drag. Påverkan på dagens samhälle.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
    Hi  7-9
  • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
    Hi  7-9
  • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
    Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: