Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi

Skapad 2020-01-22 14:13 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 5 Fysik Teknik
Vi kommer under några veckor prata om energi och elektricitet.

Innehåll

Vi kommer jobba med energi, elektricitet, våra energikällor samt lära oss lite om ellära.

Vilket innebär att vi ska:

 • Lära oss om vad energi är.
 • Lära oss om energikällor.
 • Lära oss om hur elektricitet fungerar.
 • Lära oss om förnybar och icke förnybar energi. 
 • Lära oss hur en magnet fungerar. 

Det du ska kunna är följande

 • Förklara vad energiprincipen är och vilka olika sorters energier vi har.
 • Förklara hur elektriciteten fungerar, vilka ämnen som leder ström respektive inte leder ström.
 • Beskriva hur magnetismen fungerar och hur vi kan nyttja detta.
 • Kunna göra en sluten krets, med strömbrytare.
 • Redogöra för någon av våra energikällor som vi i Sverige utnyttjar.

Bedömning:

 • Hur väl du kan redogöra för energiprincipen.
 • Hur väl du kan redogöra för hur elektriciteten fungerar och hur väl du kan göra en sluten krets..
 • Hur detaljerat du kan förklara hur den energikälla du skrivit fungerar.

Uppgifter

 • No prov om energi

 • No-prov om energi

 • Skriva informationstext om en energikälla

 • Ta reda på information om någon energikälla

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: