Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2020-01-22 14:24 i Förskolan Blomman Mönsterås kommun
Förskola

Innehåll

 

Var är vi? 

Barnen visar intresse för siffror och hur dem ser ut. Barnen sorterar mycket och använder sig av mönster i olika sammanhang. De visar även intresse för olika lägesord, ex. Störst, minst, först mm. Barnen visar intresse för geometriska figurer. 

 

Vart ska vi? 

Vi vill självklart väcka barnens intresse för det matematik och nyfikenhet inför vad som väntar dem inom skolans värld.  Pedagogernas syfte är att barnen ska få kännedom om följande: 

 

 • -Känna igen sifforna upp till "10". 

 • -Kunna koppla ihop antal med siffran. 

 • -Känna till några lägesord, ex. Störst, mindre... 

 • -Väcka intresse för hur mönster är uppbyggda. 

 • -Träna turordning och turtagning 

 • -Känna igen de geometriska figurerna, cirkel, kvadrat, rektangel och triangel och vad som kännetecknar dem.

 • -Vad programmering är och få testa på detta, både analogt och genom “Be-bott och B-bott".

 

 •  
   

  Hur gör vi?  

  Vi har minst en “mattesamling” i veckan där vi berör något av ovan nämnda genom olika aktiviteter. Vi använder oss en del av olika övningar från Mattelådan. 
  Vi använder matematik dagligen i olika vardagliga situationer. 
   
  När vi är på våra utflykter jobbar vi en del med matematik, ex. Bygga siffor, jämföra pinnar, stenar mm. 

  Förutsättningar 

  Vi planerar att ha mattesamling minst en gång i veckan. Vi använder även matematik dagligen i olika situationer, dukning, räkna barnen, dela frukt.  

  Dokumentation 

  Vi kommer att dokumentera med hjälp av kameran och IPad. Dokumentationen ska användas tillsammans med barnen för att gemensamt uppleva händelser och reflektera över lärandet. Vi dokumenterar i Unikum där lärandet även synliggörs för vårdnadshavare. 

   

  Hur blev det? 

  Utvärdering 

  Pedagogerna diskuterar vad som fungerat bra/mindre kring målen, minst en gång i månaden för att se vad som kan vara lämpligt att göra vid nästa tillfälle, eller om någonting behöver göras annorlunda och på annat sätt. Vi utvärderar i Unikum. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: