Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vänta på din tur

Skapad 2020-01-22 14:26 i Äppelbyns förskola Båstad
Förskola
Vänta på din tur undervisning genom bland annat leken vem gömmer sig under filten.

Innehåll

Bakgrund

Vi har kompisböckerna som temaarbete och arbetar nu med boken "dela med dig" då vi ser att detta behov finns att arbeta med i barngruppen. I boken finns en lek som vi leker tillsammans.

 

Mål

Att fortsätta utveckla barnens sociala förmågor.

Att se varandra.

Att uppskatta varandra och kunna känna glädje.

Att lära sig kompisarnas namn och få bekräftelse. 

Alla ska få känna sig inkluderade.

 

Utbildning / Undervisning

De äldsta 7 barnen på Smörblomman får boken läst för sig i samlingen, vid en del tillfällen kommer vi att leka leken som finns i boken där man ska gissa vem som ligger under filten. Alla barn erbjuds att gömma sig, enskilt eller tillsammans med kamrat. Pedagogen gömmer sig även för att förekomma inspirerande hos barnen.

 

Vetenskaplig grund

Vi arbetar utifrån Vygotskijs begrepp scaffolding och ZPD där vi tänker att barn kan uppnå nya kunskaper med hjälp av andra människor i sin omgivning.

 

Dokumentation

Leken filmas och visas sedan för barnen igen vid olika tillfällen. Bilder från undervisningen kommer att sättas upp på avdelningen.

 

Utvärdering

Sker genom filmerna och barns agerande i undervisningarna. Barnen får se sig själva och säga sina reflektioner om filmerna på leken. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: