Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor och fabler

Skapad 2020-01-22 14:29 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 Svenska

Vi kommer nu att läsa fabler och sagor och ta reda på fakta om olika typer av sagor. Ni kommer att få träna er att berätta högt i grupper och du ska skriva en egen saga.

Innehåll

Hur ska vi arbeta?

SAGOR

  • Lärarledd genomgång och diskussion om vad sagor är.
  • Genomgång om folksagor med exempelsagor.
  • Genomgång om Tusen och en natt. Vi läser ramberättelsen och Ali Baba och de fyrtio rövarna.
  • Genomgång om konstsagor och H.C. Andersen.
  • Du ska läsa minst fyra sagor av olika slag. Dessa redovisar du genom att skriva högst fem meningar om handlingen, redovisa om det finns ett budskap i sagan, berätta om de typiska sagoingredienser som finns med och redogör vad du tyckte om sagan (utförligt). Skriv i Classroom.
  • Du ska skriva en egen saga. Denna ska du förbereda noga. Planeringen ska du visa mig innan du börjar skriva sagan. Du ska följa den dramaturgiska kurvan. När du har fått kamratrespons på din saga lämnar du in den i Classroom.
  • Du ska ge skriftlig respons på  en kamrats saga. 

 

 

Din kamratrespons.

Du skall ge skriftlig respons på minst en saga (på liknande sätt som vi gjorde i höstas med "Uppdraget").  Responsen skall röra både innehåll samt språk. Du skall ge tydliga exempel vad du tycker är bra när det gäller innehåll och språk men även vad du tycker skribenten kan förändra, utveckla eller lägga till. Din respons skall bifogas under din klasskamrats saga. Viktigt att du skriver ditt namn under den respons som du ger. 

 

Här hittar du några exempel på sagor:

http://365sagor.blogspot.se/search/label/1.jan

sagosidan.se

ungafakta.se

 

Lycka till och fråga mig om du undrar över något. Uppgifterna ovan skall vara klara senast fredagen v.6

och inlämnade i Classroom.

/Martin

Matriser

Sv
Sagor och fabler

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa med flyt
Du kan läsa skönlitteratur med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån texternas särart.
Du kan läsa skönlitteratur med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån texternas särart.
Du kan läsa skönlitteratur med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån texternas särart.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar visar du god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar visar du mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera om budskap
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skriva texter
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och struktur.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och struktur.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och struktur.
Berättande texter
De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Ge omdöme & bearbeta text
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: