Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturkunskap

Skapad 2020-01-22 14:43 i Förskolan Blomman Mönsterås kommun
Förskola

Innehåll

Var är vi? 

Barnen visar intresse för en del djur som finns i naturen. Även hur vi ska ta hand om naturen. De hittar alltid skräp och ser olika “spår” som de intresserar sig för.  

 

Vart ska vi? 

Vi vill självklart väcka barnens intresse för naturen och naturkunskap och nyfikenhet inför vad som väntar dem inom skolans värld. Pedagogernas syfte är att barnen ska kännedom om följande: 

 

 • -Veta och känna till skillnader mellan de olika årstiderna. 

 • -Känna till årstiderna och månaderna.  

 • -Intressera sig för naturen i vårt närområde och vad som finns där. 

 • -Visa hänsyn till naturen och vad som finns där, samt hur naturen påverkas av våra handlingar.

 • -Känna till begreppet och väcka nyfikenhet för hur ett kretslopp fungerar. 

 • -Intressera sig för naturkunskapens övriga delar, ex. Lättare experiment med vatten och luft.  

 

Hur gör vi?  

Vi har minst en “utflykt” i veckan där vi berör något av ovan nämnda genom olika aktiviteter.  
När tillfälle ges och uppkommer så pratar vi med barnen “i stunden” kring naturen och hur den fungerar. 

Vi kommer jobba en del med “Kungaskogen” där djur och natur berörs genom olika karaktärer och händelser. 
Vi utför enkla experiment och pratar och diskuterar kring dessa.  

Förutsättningar 

Vi planerar att gå på utflykt till naturen minst en gång i veckan. Experiment kommer vi utföra en gång varannan vecka.  

Dokumentation 

Vi kommer att dokumentera med hjälp av kameran och IPad. Dokumentationen ska användas tillsammans med barnen för att gemensamt uppleva händelser och reflektera över lärandet. Vi dokumenterar i Unikum där lärandet även synliggörs för vårdnadshavare. 

 

Hur blev det? 

Utvärdering 

Pedagogerna diskuterar vad som fungerat bra/mindre kring målen, minst en gång i månaden för att se vad som kan vara lämpligt att göra vid nästa tillfälle, eller om någonting behöver göras annorlunda och på annat sätt. Vi utvärderar i Unikum. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: