Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väder, klimat och vegetation

Skapad 2020-01-22 15:38 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Geografi
Det här kapitlet kommer att handla om väder och klimat och varför klimatet är olika på olika platser i världen. Kapitlet handlar också om klimatets inverkan på vad som växer och lever i de olika klimatzonerna och vilka konsekvenser det får för människors livsvillkor. Människor är bland annat beroende av tillgång till vatten för att kunna leva. I torra områden där det sällan regnar lever miljontals människor med ett ständigt hot om torka och svält. I kapitlet kan du också läsa om ett av vår tids största miljöhot, den globala uppvärmningen, som gör att det långsamt blir varmare på jorden. Temperaturhöjningen kan på sikt ändra villkoren för många människor på jorden, bland annat genom att det blir fler oväder och genom att förutsättningarna för jordbruk och boskapsskötsel förändras.

Innehåll

Centralt innehåll

 • orden klimat- och vegetationszoner samt på vilket sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
 • Klimarförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
 • På vilket sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.

 

Bedömning – kunskapskrav från LGR 11

 

 • Eleven har […] kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra […] underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett […] fungerande sätt.
 • Eleven för […] underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett […] fungerande sätt, samt för […] underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för […] underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

 

Exempel på typer av frågor/kunskaper du ska kunna svara på eller redogör för:

 • Vad finns det för samband mellan klimat och vegetation? Mellan klimat och befolknings­fördelning?
 • Hur påverkar klimatet människors levnadsvillkor?
 • Vilka orsaker finns till klimatförändringarna?
 • Vilka konsekvenser har klimatförändringarna för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen?
 • Vad kan vi göra för att minska klimatförändringarna?

Utvärdering sker löpande under arbetets gång; muntlig diskussion och skriftliga förhör/prov. Gör du ett gott arbete varje lektion och ser till att ta igen om du är frånvarande så kommer det att gå bra för dig på detta moment!

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: