Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Expedition vikingatid

Skapad 2020-01-22 15:42 i Mörarps skola Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Historia
Under 200 år härjade ett folk från norra Europa, de gick under namnet vikingar. Vikingarna hade en egen kultur och en egen religion, de var även kunniga hantverkare och duktiga handelsmän.

I detta tema kommer du att få lära dig mycket om vikingarna. Du kommer också att lära dig om hur kristendomen kom till Sverige och om hur Sverige blev ett kristet land.

Innehåll

Mål enligt Lgr11

Du ska utveckla följande förmågor:

 • jämföra och finna likheter och skillnader
 • beskriva orsak och konsekvens
 • beskriva, förklara och motivera
 • lyssna och samtala
 • tolka och värdera källor

 

När vi är klara med detta område ska du kunna resonera kring följande frågor:

 • Varför kallar man denna tidsperiod för vikingatid?
 • På vilket sätt passar vikingatiden egentligen inte så bra som namn för denna tidsperiod?
 • Vad fanns det för orsaker till att vikingarna från Norden gav sig ut på långa resor?
 • Vilka konsekvenser blev det av vikingarnas resor?
 • Vad trodde man på under denna tidsperiod?
 • Hur förändrades tron i slutet av vikingatiden?
 • Vilka spår vi ser idag från vikingatiden?
 • Hur kan vi veta så mycket om vikingatiden?

Undervisning

Vi kommer att:

 • läsa olika texter.
 • titta på film
 • lyssna på berättelsen “Frida och farfar”.
 • arbeta och träna de olika förmågorna

Bedömning

Vi bedömer tillsammans hur väl du:

 • resonerar kring frågorna.
 • jämför vikingatid med nutid och hitta likheter och skillnader.
 • beskriver och förklarar hur man levde under denna tidsperiod.
 • lyssnar och samtalar
 • tolkar och värderar källor från vikingatiden.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: