Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom - åk 5 VT

Skapad 2020-01-22 16:23 i Lagmansskolan Mjölby
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Inom SO kommer du att få arbeta med religion fram till sportlovet. Du kommer framför allt att få arbeta med och lära dig mer om tre olika områden. - Kristendomen som religion. - Systerreligionerna. Judendom, Kristendom och Islam. - Samtal, diskussioner kopplade till etik, moral och dilemmafrågor.

Innehåll

Vad du ska få arbeta med och lära dig mer om

Kristendomen

 • Bakgrund och kopplingar till andra religioner - t.ex. likheter och skillnader.
 • Viktiga begrepp och symboler.
 • Viktiga personer och händelser.
 • Grundtankar som är viktiga i den kristna tron.
 • Kyrkan förr och idag.
 • Kristna inriktningar.

Etik, moral och dilemmafrågor

 • Begrepp kopplade till Etik och moral.
 • Att samtal och diskutera kring etik och moral, t.ex.. utifrån olika dilemmafrågor.
 • Vad det kan innebära att t.ex. motivera, resonera och att helt enkelt utveckla dina tankar.

 

Så här ska vi arbeta

 • Genomgångar.
 • Lärarledda lektioner.
 • Arbete enskilt.
 • Samtal och diskussioner - i grupper och i helklass.

Du kommer också att få mycket av tips, knep och stöd med dig på olika sätt. 

T.ex. genom filmklipp, bildstöd och även olika elevexempel från texter och svar på prov som vi kommer titta på, jämföra och samtala om.

 

Det här ska bedömas

 • Ett skriftligt prov - framför allt med fokus på Kristendomen.
 • Hur du deltar och bidrar i samtal och diskussioner.
 • En kortare skrivuppgift på tema dilemmafrågor.
 • Ditt arbete och det du visar under lektioner.

 

Kristendomen - filmklipp tänkt att se i två delar (eller mer)

https://www.youtube.com/watch?v=aC22o6kI5DE

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: