Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Argumentation och retorik - åk 5 VT

Skapad 2020-01-22 16:57 i Lagmansskolan Mjölby
Grundskola 4 – 6 Svenska
Inom Svenska kommer vi arbeta med ett temaområde kring argumentation och retorik under cirka 6-7 veckor, fram till vecka 10-11. Under området ska du dels få skriva en text och dels få göra en muntlig presentation där du ska argumentera för något ämne, någon fråga du själv väljer. T.ex. något du tycker är viktigt, något du är irriterad på eller verkligen brinner för! Innan dess kommer vi både ha genomgångar, samtala, se på filmklipp och läsa texter för att få lära oss mer om vad argumentation och retorik innebär. Då kommer du också få titta på elevexempel och få tips på olika sätt och knep som du kan använda dig av för att bli bättre på att argumentera, både i text och muntligt. Det brukar ofta bli många kul och spännande samtal och diskussioner under vägen, precis som det ska vara när vi arbetar med argumentation! :)

Innehåll

Vad du ska få arbeta med och lära dig mer om

 Begrepp och bakgrund

 • Vad är t.ex. ett argument och ett motargument?
 • Varför är retorik och argumentation viktigt och varför kan det vara bra att kunna mer om?
 • När och hur används retorik och argumentation? - Finns det t.ex. några yrken där det är viktigt.
 • När argumenterar du? Varför?

Att argumentera - Struktur, tips och knep

 • Är det någon skillnad i att t.ex. argumentera muntligt eller skriftligt?
 • Att välja ett ämne, en fråga, och att förbereda sig.
 • Att göra en tydlig och bra argumenterande presentation - Struktur, tips och knep.
 • Att skriva en tydlig och bra argumenterande text - Struktur, tips och knep. 

Så här ska vi arbeta

 • Genomgångar.
 • Lärarledda lektioner.
 • Arbete enskilt och i grupper.
 • Samtal och diskussioner - i grupper och i helklass.
 • Läsa argumenterande texter, t.ex. insändare.
 • Titta på filmklipp med fokus på retorik och argumentation.

Du kommer också att få en del tips, knep och stöd av mig på olika sätt. T.ex.

 • En lärandematris som visar vad du kan tänka på när du argumenterar.
 • Textmallar med olika knep, tips för ordval och för hur du bygger upp en bra struktur m.m. 
 • Olika insändare och elevexempel från argumenterande texter som vi kommer att titta på, jämföra och samtala om.

 

Det här ska bedömas

 • Din muntliga presentation.
 • Dina två argumenterande texter - framför allt din andra text.

Den första är mer som ett första försök för dig. Den kommer vi titta på tillsammans. Då kommer du få återkoppling och tips utifrån den som du sedan kan tänka på och använda i text två för att göra den ännu bättre :)

 • Ditt arbete och hur du deltar och bidrar i samtal, diskussioner, i grupp och helklass under lektioner.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: