Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vt-20 Spa9: Öva lyssna och läsa

Skapad 2020-01-22 17:36 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Vi övar hör- och läsförståelse.

Innehåll

 

 

Genomförande

Under v. 2-7 övar vi på hör- och läsförståelse på spanskan. Vi läser olika slags texter och svarar på frågor om texten vi har läst. Vi lyssnar på spansktalande personer, dialoger och nyhetsprogram, och svarar på frågor eller skriver sammanfattningar om vad de har sagt. På Classroom har du hörförståelse extramaterial för den som vill: "Que pasa?, Fácil". 

Vi övar också på att tala spanska.

Vi har spanskaläxa från fredag till fredag. 

På fredag v. 8 och tisdag v. 9 har vi nationella prov (delprov) i lyssna och läsa. Då blir du bedömd i lyssna och läsa.  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: