Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2 VT-20

Skapad 2020-01-22 18:00 i Hallenskolan Mölndals Stad
Du kommer att få lära dig mer om talen 0-100, tiotalsövergångar, addition och subtraktion. Du kommer också får börja med multiplikation och division.
Grundskola 2 Matematik
Du kommer att få lära dig mer om talen 0-100, Att ställa upp tal i addtion med tiotalsövergångar och subtraktion utan växelmetoden. Du kommer också få börja med multiplikation 2, 5, 10 och lättare division.

Innehåll

Tid

Höstterminen och vårterminen 2017. 2018.

Syfte

Eleverna ska genom undervisningen utveckla sin förmåga att:

-använda matematiska begrepp och se samband mellan begreppen, t.ex addition och subtraktion, eller addition och multiplikation.

-välja och använda lämpliga matematiska metoder t.ex utläsa av en instruktion, bild eller räkneberättelse vilket/vilka räknesätt som kan användas.

Centralt innehåll i matematik

Dessa områden tas upp i undervisningen i matematik under höstterminen 2017 våren 2018.

Taluppfattning och tals användning

Markera tal på tallinjen 0-100
Större än och mindre än,
Positionssystemet med ental och tiotal.
Addition, huvudräkning och uppställning
Subtraktion, huvudräkning och uppställning
Multiplikation med 2, 5 och 10
Samband mellan addition och multiplikation
Tolka textuppgifter och välja räknesätt

Arbetssätt: Hur ska vi jobbar

 • Vi arbetar gemensamt med huvudräkningsuppgifter.
 • Vi jobbar med uppställning i addition och subtraktion på stencil och i boken.
 • Vi arbetar med uppgifter enskilt i arbetsboken
 • Vi arbetar med multiplikation på ipad.

Utvärdering

Vi utvärderar hela tiden under arbetets gång och skriver in resultat på Unikum.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik år 1-3

Problemlösning
Begreppsförståelse
Samband och förändringar
Taluppfattning och tals användning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: