Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd i taluppfattning, åk 3

Skapad 2020-01-22 19:44 i Linderöds skola Kristianstad
Riktmärken för bedömning åk 1-3
Grundskola 3 Matematik
Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning

Innehåll

Matriserna är gjorda utifrån Skolverkets material "Bedömningsstöd i taluppfattning" för åk 3.

 

Matriser

Ma
Bedömningsstöd i taluppfattning i årskurs 3

Taluppfattning, skriftliga uppgifter, HT åk 3

Lägre kunskapsnivå
Kunskap på mellannivå
Godtagbara kunskaper
Högre kunskapsnivå
Mer än godtagbara kunskaper
L, M, H
Eleven har gjort skriftliga uppgifter på lågnivå. Här nedan presenteras resultatet, en markerad ruta innebär att eleven klarat uppgiften.
Eleven har gjort skriftliga uppgifter på mellannivå. Här nedan presenteras resultatet, en markerad ruta innebär att eleven klarat uppgiften.
Eleven har gjort skriftliga uppgifter på högnivå. Här nedan presenteras resultatet, en markerad ruta innebär att eleven klarat uppgiften.
Jag kan talens grannar (0-100)
Jag kan talens grannar (0-300)
Jag kan fortsätta talföljden inom talområdet 0-3500
Jag kan fortsätta talföljden inom talområdet 0-20
Jag kan fortsätta talföljden inom talområdet 0-50
Jag kan hitta på en egen talföljd och förklara hur jag tänkt.
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-30
Jag kan skriva olika tal med siffror utifrån hundratal, tiotal och ental.
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition, subtraktion, multiplikation och division (0-100)
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-110
Jag vet hur mycket en halv är. Jag vet hur mycket en fjärdedel är.
Jag kan göra beräkningar med multiplikation och division inom talområdet 0-100
Jag kan göra beräkningar med addition inom talområdet 0-25
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-100
Jag kan placera olika bråk på en tallinje. Jag kan markera en tredjedel. Jag kan räkna med olika delar.
Jag kan göra beräkningar med subtraktion inom talområdet 0-20
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition och subtraktion (0-40)
Jag kan lösa textuppgifter inom subtraktion (0-100) samt rita eller skriva och berätta hur jag tänker.
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition och subtraktion (0-10)
Jag kan göra beräkningar med multiplikation inom talområdet 0-20
Jag kan lösa textuppgifter inom division (0-100) samt rita eller skriva och berätta hur jag tänker.
Jag kan lösa textuppgifter i addition inom talområdet 0-100, samt rita eller skriva och berätta hur jag tänker.
Jag kan göra beräkningar med division inom talområdet 0-100
Jag kan lösa textuppgifter inom addition (0-600) samt rita eller skriva och berätta hur jag tänker.
Jag kan lösa textuppgifter i subtraktion inom talområdet 0-100, samt rita eller skriva och berätta hur jag tänker.
Jag kan lösa textuppgifter i addition inom talområdet 0-500, samt rita eller skriva och berätta hur jag tänker.
Jag kan lösa textuppgifter inom division och multiplikation (0-120) samt rita eller skriva och berätta hur jag tänker.
Jag kan lösa textuppgifter i division inom talområdet 0-10
Jag kan lösa uppgifter med hjälp av skriftliga räknemetoder samt visa hur jag löser uppgifterna.
Eleven har sammantaget klarat de skriftliga uppgifterna på lågnivå men behöver fortsätta träna för att klara en mellannivå för att bli godkänd. - Ej godkänd
Eleven har sammantaget klarat de skriftliga uppgifterna på mellannivå och är godkänd. - Godkänd
Eleven har sammantaget klarat de skriftliga uppgifterna på högnivå är och mer än godkänd. - Mer än godkänd
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: