Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

● Elever ska bekantas med kultur och samhälle (skillnader och likheter )

Skapad 2020-01-22 21:47 i Modersmålsenheten Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Modersmål
● Läsning av olika texter: egen läsning och högläsning ● Läsning av olika sorters texter: för att lära texters struktur ● Läsförståelse - förförståelse, frågor på texten ● Enskilda skrivövningar i skrivbok ● Olika textgenrers uppbyggnad och struktur ● Veckans ord – synonymer - antonymer ● Grammatik - skrivregler och stavningsregler ● Språkbruk i olika situationer ● Muntliga övningar i par eller grupp ● Film tillämpning i undervisning

Uppgifter

 • läsa och förstå, tolka

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: