Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Camillas planering inför undervisning 23/1-2019

Skapad 2020-01-23 08:10 i 093271 Förskolan Klara Stockholm Norrmalm
Förskola
Med gruppen Elefanten

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället

 

 

 

Lärandefokus

 

Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

 Barnen ska snabbt känna igen siffrorna 1-5 och ta sig till dem.

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

 Matematik, rörelse, socialt samspel

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

 Vi kommer lägga ut fem rockringar på golvet och markera dem med 1,2,3,4 och 5. Vi kommer sedan ropa ut siffrorna och barnen ska då ta sig till rockringen det gäller. Detta är första gången vi utför denna aktivitet och leken kommer därmed vara simpel. Senare kan vi avancera där vi kan ändra ordning på ringarna, använda begrepp som "+" och "-" och ge dem individuella utmaningar.

 

Pedagogisk dialog

 

Under undervisningstillfället vilka frågor ska vi ställa för att skapa pedagogisk dialog?

 "Vilka siffror ser ni i ringarna"
"Hur ska ni få plats tillsammans i ringen"

 

Tidigare erfarenheter, ex vad tror ni ska hända och varför?

 Vi har ju nya barn i vår barngrupp där vi inte vet tidigare erfarenheter. Vi vet att de som gick på kosmos under hösten kan siffrorna och därmed kan de stötta de med eventuella svårigheter. Däremot ska de ju här koppla tal med skrift väldigt snabbt och därmed bli utmanade. Det kommer troligen även uppstå en del diskussioner om hur de ska få plats i rockringen.

 

Utveckling, ex vad tänker ni nu, vad lärde ni er, vad tänkte ni i början?

 

 

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen REFLEKTION

 

 

Individuell reflektion

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten?

 

 

 

Didaktiska lärdomar

 

Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

 

 

Vad gick bra/mindre bra och varför?

 

 

Hur fungerade de valda frågorna?

 

 

Denna/dessa frågor väcktes hos mig under undervisningstillfället:

 

 

 

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen ANALYS

 

Gemensam reflektion i arbetslaget (kollegialt lärande)

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten? Hur vet vi det?

 

 

Vilket nytt kunnande/nya förmågor hos barnen har vi observerat under/efter undervisningstillfället?

 

 

Hur vet vi att detta kan kopplas till undervisningstillfället?

 

 

Detta lärde vi oss som pedagoger i samband med undervisningstillfället:

 

 

Vilka frågor tyckte vi fungerade bra och mindre bra i förhållande till barnens utforskande?

 

 

Att tänka på till nästa planering:

 

Kopplingar till läroplanen

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: