Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall pedagogisk planering för fritidshem

Skapad 2020-01-23 08:11 i Skytteskolan F-6 Göteborg
Ny planeringsmall för fritidshem/FRIPP i Falkenbergs kommun ht-2018
Grundskola F – 6
Mall för Skytteskolans fritidshem Ett förslag att ta del av och jobba med

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Vilka förmågor ska eleven utveckla? 
  Utgå från det som observerats kring elevernas lärandeidentitet.
 • Vad ska eleverna lära sig/träna på?

  Kan vi formulera en generativ fråga?

Mål kopplade till Läroplanen 

 • Vilka mål från läroplanens olika delar jobbar vi mot i första hand, i detta område?

  Här är det viktigt att begränsa sig till det som är tänkt att utvärderas, eftersom vi oftast kan lyfta fram många av läroplansmålen i arbetet, men vi kan inte ha alla mål som huvudfokus i alla arbetsområden.

  Om det ska göras en FRIPP över ett större arbetsområde eller tema, kommer troligen många mål vara aktuella. Då kan det vara lämpligt att dela upp målen så att vissa mål är kopplade till vissa aktiviteter och en viss utvärdering. Då kan det vara bra att vara tydliga med att vilka pedagoger ansvarar för vad och vem som utvärderar vad.

Utvärdering

Det är viktigt att svara på frågan om vi lyckats med att bidra till det lärande vi planerat. Om vi lyckats, är det viktigt att få syn på det som fungerar och varför.

Om inte, behöver vi prova andra arbetssätt och fortsätta utvärdera. 

Hur ska utvärderingen gå till?

 • Vilka ”verktyg” för utvärdering ska användas?
  Observationer? Samtal med eleverna? Annat?
 • I vilka situationer ska utvärdering ske?
 • Vad ska utvärderas i varje situation?
  Det kanske inte är möjligt att titta på alla mål i samma situation.

  Var väldigt konkreta i vad och hur utvärderingen ska ske. Då blir det lättare att få syn på det ni tänkt. Bestäm också vem som gör vad.

 Elevernas intressen, initiativ och behov 

 • För att kunna göra eleverna delaktiga i planeringen av arbetet är deras röst viktig. 
  Ett förslag är att när ni gjort en grovplanering, presentera er planering och era tankar, lyssna in deras tankar, prata om vad som är möjligt och skriv in det här.

  Risken är annars att det blir pedagogernas bedömning av vilka elevernas behov är.

Undervisning, arbetsformer, aktiviteter och lärmiljö 

Efter att ha definierat syfte, mål och utvärdering är det dags för att planera aktiviteterna som ska leda fram till önskat resultat.  

 • Hur undervisar vi för att eleverna ska nå det har vi planerat för?
 • Vilka aktiviteter ska genomföras?
 • Vilken miljö är den mest optimala för det lärande och de aktiviteter som ska ske?

  Vilken roll tar ni pedagoger i olika lärsituationer? Fundera över om en viss roll eller viss position är mer lämplig i en viss lärandesituation.

  (Klassisk didaktisk position, processorienterad position, mognadsposition eller kaotisk/kreativ position, Fritidshemmets mål och resultat, s. 40-42, Pihlgren 2017)

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: