Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MA - Singma kap 2 v. 5-8

Skapad 2020-01-23 08:41 i Bobergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 Matematik
Kapitel 2 "Addition och subtraktion 0 till 40". Singma matematik 1B.

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med?

 

1.     Addera ental

 

2.     Addera tiotal

 

3.     Addera tiotal och ental

 

4.     Addera tre tal

 

5.     Subtrahera ental

 

6.     Subtrahera tiotal

 

7.     Subtrahera ental och tiotal

 

8.     Subtraktion – skillnad

 

9.     Problemlösning – helhet

 

10.  Problemlösning fler – färre

 

11.  Problemlösning hitta likheter

 

12.  Kunskapslogg

 

 

 

Hur ska vi arbeta?

 

Vi utforskar. 

 

Vi övar.

 

Jag övar.

 

 

 

Vad ska du lära dig?

 

Kunna addera ett ensiffrigt tal till ett tvåsiffrigt tal.
Kunna addera ett jämnt tiotal till ett tvåsiffrigt tal.
Kunna addera två stycken tvåsiffriga tal.
Kunna addera tre stycken ensiffriga tal.
Kunna subtrahera ett ensiffrigt tal från ett tvåsiffrigt tal.
Kunna subtrahera ett jämnt tiotal från ett tvåsiffrigt tal.
Kunna subtrahera två stycken tvåsiffriga tal.
Få perspektivet skillnad kopplat till subtraktion samt kunna visa med konkret material.
Kunna lösa jämförande problemuppgifter.
Reflektera över sin kunskap samt göra en självskattning av den.

 

Hur ska du visa att du lärt dig?

 

Genom att pröva, samtala i grupp, dialog, konkretmaterial, övning i matematikboken.

 

 

 

Här skriver du hur eleverna ska bedömas.

 

Eleverna bedöms formativt under lektionens gång samt summativt i slutet på lektionen då de vår öva själva i matematikboken och i kunskapsloggen i slutet av kapitlet.  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: