Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för storfritids v4-8 Östra skola

Skapad 2020-01-23 08:42 i Östra skolan F-6 Trelleborg
Grundskola F – 6
Introduktion av högläsning 2 gånger i veckan. Konstruktion och målande på ovanvåningen på kulla.

Innehåll

 Lärmål.

 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser
 • Hitta balansen mellan aktivitet, vila och rekreation.
 • Kunna sitta och lyssna på högläsning under kortare perioder.

 

Planering av utvärdering.

Genom att se elevernas delaktighet i högläsningen, samt delaktigheten  i diskussioner efteråt.
Vi kommer även att genomföra en enkät med eleverna vid slutet av terminen där vi kommer diskutera saker vi gjort och hur eleverna trivs med mera.

 

Undervisning.

Eleverna kommer att erbjudas olika aktiviteter under veckorna, där skapande och vila är ledande ord.

Bland annat kommer eleverna att erbjudas högläsning varje måndag och fredag 13.30 till ca 13.50. Efter detta kommer gruppen prata om vad som lästs och eleverna kommer att få möjlighet att framföra sina egna åsikter.

Eleverna kommer att erbjudas möjlighet att uttrycka sig själva genom skapande i olika material som kommer presenteras från vecka 5.

Eleverna erbjuds varje dag utevistelse.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -

Matriser

LGR11 - KAPITEL 4 FRITIDSHEM

Vilka förmågor ska utvecklas? Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
Markera en eller flera av förmågorna...
...pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
...ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
...skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
...kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
...skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
...utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle,
...röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: