Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik

Skapad 2020-01-23 08:45 i Lingenässkolan A Kristianstad
Kommunmall som exempel för pedagogisk planering på grundskolan
Grundsärskola 9 Motorik
Undersöka och se samband mellan val av mat och hälsa. Kommunicera hur nödsituationer kan hanteras.

Innehåll

Syfte

 

 • se samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Lärandemål


Kunskapskrav för grundläggande kunskaper i slutet av årskurs 9
(efter elevens förutsättningar)

 Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus

och utomhus. Eleven deltar i att utföra rörelser med balans och kroppskontroll. Eleven
kan också delta i lekar, danser och andra rörelseaktiviteter. Dessutom deltar eleven i
olika former av vattenaktiviteter. Eleven kan delta i kommunikation om betydelsen av
rörelse och fysisk aktivitet när det gäller att få en god kroppsuppfattning, främja hälsan
och förebygga skador. Dessutom deltar eleven i kommunikation om samband mellan
fysisk aktivitet, väderlek och klädval och samband mellan fysisk aktivitet och hygien.
Eleven deltar i att använda kunskaperna i olika situationer.
Eleven kan delta i varierade utomhusaktiviteter under olika förhållanden och medverkar
då i att följa allemansrättens regler. Eleven deltar i kommunikation om hur man
kan hantera nödsituationer i samband med rörelseaktiviteter inomhus och utomhus.
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt
genom att visa igenkännande och samspela.


Kunskapskrav för fördjupade kunskaper i slutet av årskurs 9
(efter elevens förutsättningar)


Eleven kan använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus
med medvetna och avsiktliga rörelser. Eleven utför rörelser på ett funktionellt
sätt med balans och kroppskontroll. Eleven kan genomföra lekar, danser och andra
rörelseaktiviteter och följa några regler. Dessutom genomför eleven olika former av
vattenaktiviteter och förflyttar sig i vatten. Eleven kan kommunicera om och beskriva
betydelsen av rörelse och andra aktiviteter när det gäller att främja hälsan och förebygga
skador. Eleven beskriver också några samband mellan fysiska aktiviteter, kroppsuppfattning
och självbild. Dessutom kommunicerar eleven om och beskriver samband
mellan fysisk aktivitet, väderlek och klädval och samband mellan fysisk aktivitet
och hygien. Eleven använder kunskaperna i olika situationer.
Eleven kan genomföra varierade utomhusaktiviteter och anpassar sig då efter olika
förhållanden och följer allemansrättens regler. Eleven kommunicerar om och ger
exempel på hur man kan hantera nödsituationer i samband med rörelseaktiviteter
inomhus och utomhus. Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget
relevant sätt.

 

 

Undervisning

I undervisningen kommer du att:

Arbeta med material kring bra kost och hälsa.

Arbeta med material kring olyckor och nödsituationer.

 

Simma 1 gång / vecka.

Rida 1 gång/ vecka. 

 

Cykla och gå till olika aktiviteter.

Bedömning

Undervisningen ska lära dig att:

 

Delta i arbete kring sambandet mellan kost och hälsa.

Delta i att uppfatta hur en nödsituation kan hanteras.

 

Vara självständig i badhuset.

Vara självständig när du rider och träna nya moment.

Se samband mellan aktivitet och dusch.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • se samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
  MOT
 • genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och
  MOT
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  MOT
 • Centralt innehåll
 • Samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  1-9
 • Hänsynstagande och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter.
  MOT  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  1-9

Matriser

MOT
Motorik

Förmågor som ska bedömas

Kunskapskrav för grundläggande kunskaper i slutet av årskurs 9 (efter elevens förutsättningar).
Kunskapskrav för fördjupade kunskaper i slutet av årskurs 9 (efter elevens förutsättningar).
Använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang.
Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
Eleven kan använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus med medvetna och avsiktliga rörelser.
Eleven deltar i att utföra rörelser med balans och kroppskontroll.
Eleven utför rörelser på ett funktionellt sätt med balans och kroppskontroll.
Eleven kan också delta i lekar, danser och andra rörelseaktiviteter.
Eleven kan genomföra lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och följa några regler.
Dessutom deltar eleven i olika former av vattenaktiviteter.
Dessutom genomför eleven olika former av vattenaktiviteter och förflyttar sig i vatten.
Se samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
Eleven kan delta i kommunikation om betydelsen av rörelse och fysisk aktivitet när det gäller att få en god kroppsuppfattning, främja hälsan och förebygga skador.
Eleven kan kommunicera om och beskriva betydelsen av rörelse och andra aktiviteter när det gäller att främja hälsan och förebygga skador.
Eleven beskriver också några samband mellan fysiska aktiviteter, kroppsuppfattning och självbild.
Dessutom deltar eleven i kommunikation om samband mellan fysisk aktivitet, väderlek och klädval och samband mellan fysisk aktivitet och hygien.
Dessutom kommunicerar eleven om och beskriver samband mellan fysisk aktivitet, väderlek och klädval och samband mellan fysisk aktivitet och hygien.
Genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen.
Eleven deltar i att använda kunskaperna i olika situationer.
Eleven använder kunskaperna i olika situationer.
Eleven kan delta i varierade utomhusaktiviteter under olika förhållanden och medverkar då i att följa allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra varierade utomhusaktiviteter och anpassar sig då efter olika förhållanden och följer allemansrättens regler.
Eleven deltar i kommunikation om hur man kan hantera nödsituationer i samband med rörelseaktiviteter inomhus och utomhus.
Eleven kommunicerar om och ger exempel på hur man kan hantera nödsituationer i samband med rörelseaktiviteter inomhus och utomhus.
Använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: