Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö textil åk 8 Gömma

Skapad 2020-01-23 08:54 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Slöjd
Ni kommer den här terminen skapa en produkt ni själva designar. Ledordet kommer vara "gömma" och utifrån det ska ni fundera på vad ni vill göra och hur ni associerar till ordet. Ni kommer att sy och dekorera genom applikation, broderi eller tryck.

Innehåll

Arbetsform:

Ni kommer i början av terminen få spåna kring ordet "gömma" och vad det säger er. Ni ska skissa fram en produkt som går att koppla till ordet och som är görbart att få klart under en termin. Kravet är att ni ska sy på maskin, dekorera med antingen applikation, broderi eller tryck samt att skissen ska vara godkänd av mig innan ni sätter igång.

 

Eftersom ni jobbade med garntekniker förra läsåret kommer ni behöva ta "symaskinskörkort". Det betyder att vi tillsammans kommer gå igenom de symaskiner vi använder här på skolan, hur de träs, varför vi sicksackar och hur ny snyggast vänder håll.

 

Vi kommer löpande under terminen ha genomgångar i olika tekniker och ni kommer dokumentera och reflektera kring era arbeten på iPaden, så ta med den till lektionerna.

 

Vi kommer också ha ett hållbarhetstänk i allt vi gör. Vi kommer prata om olika material och hur de framställs samt, såklart, ha lektion i lagning av sydda plagg.

 

Litteratur:

Vi kommer använda böcker nere i slöjden som berör just det ni kommer jobba med. Vi kommer även titta på instruktionsfilmer på internet.

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma hur ni jobbar med maskinerna, er självständighet (det betyder inte att ni inte får fråga!), er förmåga att se misstag och göra om samt er färdiga produkt genom att granska sömmarna, studerarar era skisser och jämföra med den färdiga produkten. Se matris för tydligare bedömning. 

 

Mål:

Målet med det här arbetet är att ni ska utveckla er kreativitet och få kunskaper inom sömnad. Ni ska designa ett föremål som ni sedan kan framställa. 

Matriser

Sl
Textilslöjd- Gömma

E
C
A
Slöjdföremål
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Använda redskap
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Tillvägagångssätt
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Kombinera
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Arbetsprocessen
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: